Hoppa till innehåll

Suomi.fi-fullmakter:
Försöket med assisterande fullmakt inom Kajanalands social- och hälsovård lyckades - verksamhetsmodellen är klar att tas i bruk även av andra välfärdsområden

Utgivningsdatum 1.11.2022 7.30
Pressmeddelande

Inom Kajanalands social- och hälsovård har man under våren 2022 prövat att ordna ärendehantering på någon annans vägnar i elektroniska tjänster för personer som inte har nätbankskoder eller andra elektroniska identifieringsverktyg. Tjänsten gjorde det smidigare att uträtta ärenden och möjliggjorde ett bättre samarbete mellan vårdpersonalen och klienten. Servicemodellen för den nu assisterande fullmakten är redo att tas i bruk i alla framtida välfärdsområden. Modellen möjliggörs genom tjänsten Suomi.fi-familjens fullmakter.

Suomi.fi-fullmakter är en lösning för ärendehantering på någon annans vägnar, som utvecklats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och används i många e-tjänster inom den offentliga förvaltningen och den privata sektorn. Den gör det möjligt att uträtta ärenden på annan persons vägnar i sådana tjänster där tjänsten Fullmakter används. Sådana är till exempel Mina Kanta-sidor och många tjänster inom hälsovården och socialväsendet.

Användningen av Suomi.fi-fullmakter förutsätter dock stark elektronisk autentisering. Nu har man i Kajanaland prövat en servicemodell för assisterande fullmakt för personer som saknar dessa identifieringsverktyg. Assisterande fullmakt för med sig nya persongrupper till de digitala tjänsterna.

Om personen inte har ett elektroniskt identifieringsverktyg kan hen boka tid till hälsostationen för social- och hälsovård i Kajanaland. På hälsostationen identifierar man personen och ansökan om fullmakt registreras i Suomi.fi-fullmakter. Av fullmaktsgivaren kräver man ett giltigt pass eller annat identitetsbevis. Om det inte finns ett giltigt identitetsbevis är även annan stark autentisering möjlig.

Nu kan man delta i skötseln av en närståendes ärenden även på längre avstånd 

- Många persongrupper och deras närstående har blivit utanför de digitala tjänsterna, eftersom det av någon anledning inte har funnits centrala identifieringsverktyg. Den nya servicemodellen är ett betydande steg mot att öka deras möjligheter till elektroniska tjänster, berättar specialsakkunnig Sanna Suomalainen-Ajanko vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

I praktiken erbjuder en elektronisk fullmakt som upprättats med Suomi.fi-fullmakter till exempel att närstående till äldre personer kan delta i skötseln av social- och hälsovårdsärenden även om personen bor lite längre bort, och närvaron i vardagen inte alltid är möjlig.

God respons på försöket i Kajanaland

Idén till att utvidga tjänsten Fullmakter kommer från mötet mellan Kajanalands social- och hälsovård och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Kommunerna i Kajanalands social- och hälsovårdsområde insåg att särskilt äldre personer behöver en fullmakt som borde kunna göras utan digitala identifieringsverktyg.

Erfarenheter av Kainuun sote

Titta på videon, 3:24

- Det ursprungliga initiativet till tjänsten kom just från anhöriga som sköter ärenden för sina närstående. Vid till exempel svar från undersökningar och överenskomna fortsatta planer kan man efter besöket hos läkaren kontrollera dem i den elektroniska tjänsten, de anhöriga behöver inte ensamma komma ihåg alla anvisningar de fått, säger Niina Komulainen, som arbetar som specialplanerare vid samkommunen för social- och hälsovård i Kajanaland.

- Att uträtta ärenden på någon annans vägnar underlättar vården särskilt för äldre personer. 

Vården genomförs som planerat när de anhöriga kan kontrollera på Mina Kanta-sidorna vad man har planerat, vilka läkemedelsändringar man gör och hur man följer upp vården. Slutresultatet är att vårdkvaliteten förbättras avsevärt, tillägger Atte Veteläinen, läkare vid Kajanalands social- och hälsovård.

Suomi.fi-fullmakter minskar vårdpersonalens arbetsmängd  

Tjänsten Fullmakter är ett säkrare alternativ för att uträtta ärenden på någon annans vägnar än vad en pappersfullmakt möjliggör.

Elektronisk ärendehantering på någon annans vägnar minskar både klienternas och vårdpersonalens arbetsmängd. Antalet telefonsamtal till hälso- och sjukvårdens verksamhetsställen minskar då uträttandet av ärenden och kontakt smidigt sker på nätet. Samtidigt kan vårdpersonalen också vara säkra på att den information som behövs är tillgänglig för anhöriga via elektroniska tjänster.

Servicemodellen för assisterande fullmakt lämpar sig också för andra välfärdsområden Servicemodellen för assisterande fullmakt för Suomi.fi-fullmakter, som prövades i Kajanaland, gör det för närvarande möjligt för användaren att uträtta ärenden på någon annans vägnar då det gäller hälsovård, socialvård och apoteksärenden, och det är möjligt att ta den i bruk även i andra välfärdsområden.

- Det är glädjande att servicemodellen har väckt stort intresse i välfärdsområdena. I nuläget bereds drifttagningen redan i några välfärdsområden.

I flera områden inleds förberedelserna efter årsskiftet, bara de nya välfärdsområdena har fått igång sin verksamhet. 

- Vi fortsätter att utveckla servicemodellen tillsammans med välfärdsområdena så att den också motsvarar behoven hos personer med nedsatt rörlighet, berättar Suomalainen-Ajanko.

Närmare information om den riksomfattande tidtabellen för utvidgningen av servicemodellen finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats dvv.fi/valtuudet-hva.  


Mer information om modellen för assisterande fullmakt för Suomi.fi-fullmakter till välfärdsområdena:
Sanna Suomalainen-Ajanko, specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 050 442 7730

Mer information om Suomi.fi-fullmakter
Tuuli Krekelä, ledande sakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 050 435 6057Det går också att ge assisterande fullmakt på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställen. 

Läs mer: Nu kan du ge den egna ansvarspersonen fullmakt att uträtta ärenden i digitala tjänster även utan nätbankskoder  
 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle