Hoppa till innehåll

Bättre digitala tjänster med hjälp av Kvalitetsverktyg

Utgivningsdatum 10.12.2021 16.21 | Publicerad på svenska 15.12.2021 kl. 12.43
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har utvecklat Kvalitetsverktygen som en del av Programmet för främjande av digitalisering. Med Kvalitetsverktygen kan organisat-ionerna bedöma och utveckla kvaliteten på sina digitala tjänster. Med hjälp av kvalitetsverk-tyget kan organisationerna sträva efter en enhetlig kund- och ärendeupplevelse.

Vad är Kvalitetsverktyg?

Med Kvalitetsverktygen kan organisationerna bedöma och utveckla kvaliteten på sina digitala tjänster:

  1. Med hjälp av Självutvärderingsverktyget kan organisationer bedöma kvaliteten på sina digitala tjänster mot nationella kvalitetskriterier och få stöd för utveckling.
  2. Med hjälp av Verktyget för användarrespons har tjänsteleverantörerna möjlighet att få informat-ion och respons från kunderna om uträttande av ärenden i e-tjänsten. Användarrespons ges på skalan 1–5 efter ärendehanteringen. Dessutom har användaren möjlighet att ge öppen respons om att uträtta ärenden i e-tjänsten.
  3. Uppgifterna i Kvalitetsverktygen kan följas upp och jämföras i användargränssnittet. Uppgifter i självutvärderingar och kundrespons samlas in så att de kan jämföras med andra tjänster med olika faktorer.
  4. Dessutom kan organisationen öka användningen av e-tjänsterna. Senare gör Kvalitetsverktygen det möjligt att granska uppgifterna om tjänsternas användningsgrad.

Vi kartlägger intresset för att använda Kvalitetsverktyganvända 

Kvalitetsverktygen publiceras för att tas i bruk i alla organisationer våren 2022. MDB infor-merar senare om en noggrannare tidtabell.

Du kan anmäla intresse för att ta i bruk Kvalitetsverktyg och anmäla dig till distributionslistan för Kvalitetsverktyg. 

•    Anmäl dig till distributionslistan Länk till en annan webbplatsÖppnas i ny flik (På finska)

Information om ibruktagandet av Kvalitetsverktyg i Serviceadministrationen

Det är gratis att använda Kvalitetsverktygen, men varje organisation står för eventuella kostnader för ibruktagandet. Anvisningar för ibruktagande och användning av Kvalitetsverktyg samt teknisk dokumentation publiceras i Suomi.fi-serviceadministrationen  

Ibruktagandet förutsätter användningstillstånd för Suomi.fi-servicedatalagret (SDL), eftersom Kvalitetsverktygen ansluts till de tjänster/servicekanaler som beskrivs i SDL. Organisationer som redan har användningstillstånd för Servicedatalagret behöver inget separat användningstillstånd för Kvalitetsverktygen. Det är frivilligt att använda Kvalitetsverktygen.

 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle laatutyökalut