Hoppa till innehåll

Telefontjänsten för personkunder betjänar kl. 9-12 – Prova våra chattjänster i flyttärenden och förmyndarskapsärenden

Utgivningsdatum 31.8.2020 16.15
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata koncentrerar personkundernas telefontjänst till att betjäna kunderna vardagar kl. 9-12. Ändringen träder i kraft 1.9.2020. Vid sidan av telefontjänsten öppnar vi alternativa kundservicekanaler.

Chattjänster tas i bruk i flyttrådgivningen samt i förmyndar- och intressebevakningsärenden.

Från och med 1.9 tar vi i bruk chattbaserade kundtjänster i flyttärenden samt i förmyndar- och intressebevakningsärenden. Chattkanalerna betjänar vardagar kl. 9-15.

Chatten för flyttärenden betjänar via chatten på myndighetens Facebooksida. Chattjänsten för förmyndarskapsärenden fungerar å sin sida på MDB:s webbplats, när användaren går vidare till sidan för Förmyndarskap och intressebevakning.

”Med hjälp av chatten strävar vi efter att erbjuda en ny slags servicekanal även för de kunder som har svårt att uträtta ärenden till exempel via vår telefontjänst”, berättar Heidi Rantatulkkila, direktör för personkundernas tjänster vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Endast allmänna frågor via chatten

Via chattjänsterna kan man ställa allmänna frågor om flyttning samt om förmyndarskap och intressebevakning. Eftersom kanalen inte är skyddad ska känsliga uppgifter, såsom personbeteckningar, inte anges via chatten. Chattjänsten kan inte heller svara på frågor som gäller behandlingen av redan anhängiga ärenden.

De chattjänster som nu öppnas är försök, och utifrån erfarenheterna från dem bedömer Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hur chattservicekanalerna ska utvecklas i framtiden.

Besök med tidsbeställning

För att förhindra spridningen av coronaviruset fungerar besöksärendena hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tills vidare med tidsbeställning. Vi rekommenderar att du kontaktar oss i första hand per telefon eller genom att använda våra e-tjänster.

Om du inte kan sköta ditt ärende elektroniskt eller per telefon kan du boka tid till vårt serviceställe.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata betjänar i hela landet, så du kan vid behov uträtta ärenden på vilket som helst av våra serviceställen.

Tiedote - VAIN Henkilöasiakkaat-etusivulle