Hoppa till innehåll

Migrationsverket tog i bruk elektronisk fullmakt

Utgivningsdatum 13.7.2017 14.00
Pressmeddelande

Migrationsverket har som första organisation tagit i bruk tjänsten Suomi.fi-fullmakt, där en arbetsgivare kan ge en annan person elektronisk fullmakt att handla på hans eller hennes vägnar i Migrationsverkets e-tjänst Enter Finland.

I Enter Finland kan arbetsgivaren ge information om arbetet och sitt företag samt betala en ansökan för sin arbetstagares del. Rätten att uträtta ärenden i ett företags namn kontrolleras med hjälp av Suomi.fi-fullmakter.

Hittills har tjänsten varit tillgänglig för personer som har rätt att teckna företagets eller organisationens namn. Från och med den 13 juli 2017 kan en arbetsgivare också ge någon annan person fullmakt att uträtta ärenden. Personen som ges fullmakt behöver inte vara anställd hos arbetsgivaren utan han eller hon kan även representera en tredje part. Tjänsten kan användas även om man inte tidigare har använt Enter Finland.

Vad innebär elektronisk fullmakt?

Det är enkelt att ge fullmakter med den nya tjänsten Suomi.fi-fullmakter, som produceras av Befolkningsregistercentralen. Tjänsten kan nu tas i bruk också av organisationer.

Med hjälp av Suomi.fi-fullmakterna kan myndigheterna kontrollera en persons eller ett företags rätt att uträtta ärenden för en annan person eller ett annat företag. 

Med Suomi.fi-fullmakterna kan medborgarna i fortsättningen ge en annan person eller ett företag rätt att uträtta vissa ärenden elektroniskt på deras vägnar. Även ett företag kan ge en viss person rätt att uträtta ett fastställt ärende i företagets namn. Möjligheterna att dra nytta av Suomi.fi-fullmakterna blir betydligt mer varierade när allt fler organisationer tar tjänsten i bruk och lägger användningen av elektronisk fullmakt till sina egna tjänster.

Mer information om Suomi.fi-fullmakter för organisationer: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/valtuudet/
Mer information om Suomi.fi-fullmakter för medborgare: http://vrk.fi/sv/suomi.fi-fullmakter

Mer information

Om Migrationsverkets tjänst:
Migrationsverket, Taru Forsell, Projektchef (e-tjänster), fornamn.efternamn[at]migri.fi

Om Suomi.fi-fullmakter:
Befolkningsregistercentralen, Janne Viskari, direktör (digitala tjänster), fornamn.efternamn[at]vrk.fi