Tvåfaktorsautentisering

Webbapplikationen för BDSförfrågan övergår till tvåfaktorsautentisering 12.4.2023 

Denna information gäller personer som loggar in på Webbapplikationen för BDSförfrågan med kombinationen användarnamn och lösenord. Inloggning med CERTIFIKATKORT ändras inte, utan fortsätter på samma sätt som för närvarande. 

 Från och med 12.4.2023 kl. 12.00 är inloggningsalternativen: 

  • Certifikatkort beviljat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
  • Tvåfaktorsautentisering: användarnamn, lösenord och engångskod från autentiseringsappen (autentiseraren) vid varje inloggning. 

Autentiseringsappen laddas ner i smarttelefonen. Som autentiseringsapp duger en applikation som utvecklats av en tillförlitlig aktör, till exempel Google Authenticator eller Microsoft Authenticator. Kontakta din organisations IT-stöd i frågor som gäller smarttelefonen och autentiseringsappen.

Informationstillfällen

Vi ordnar informationstillfällen för användarna av webbapplikationen för BDSförfrågan innan drifttagningen.

24.3.2023 kl. 8:15 - Anmäl dig via länken

11.4.2023 kl. 12:15 - Anmäl dig via länken

Anvisningar


​​​​​​​SNABBANVISNING: BDSförfrågans tvåfaktorsautentisering (PDF)​​​​​


Koppla autentiseringsappen till ditt användarnamn:


​​​​​​​Tvåfaktorsautentiseringen träder i kraft 12.4.2023. Du kan koppla autentiseringsappen i förväg genom att logga in på BDSförfrågans användartjänster.

1. Logga in på sidan Användartjänster (LÄNK)

2. Koppla autentiseringsappen till ditt användarnamn enligt instruktionsvideon nedan.

Obs! Det lönar sig att ändra till högre upplösning (standard 480p) för att förbättra bildkvaliteten. På knappen bredvid kan du också aktivera textning.

​​​​​​​Om videon inte fungerar gå till sidan: https://dreambroker.com/channel/1ec2jce2/zgqzbx9u

​​​​​​

Koppla certifikatkortet till ditt användarnamn:


Inloggning med certifikatkort (LÄNK)

​​​​​​​

Mer information: [email protected]

Problem och lösningar