Tvåfaktorsautentisering

Tvåfaktorsautentisering i Webbapplikationen för BDSförfrågan 

Denna information gäller personer som loggar in på Webbapplikationen för BDSförfrågan med kombinationen användarnamn och lösenord. Inloggning med certifikatkort har inte ändrats.

 Inloggningsalternativen: 

  1. certifikatkort beviljat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och PIN-kod
  2. a) användarnamn, lösenord och engångskod från smarttelefonens autentiseringsapp vid varje inloggning, eller
    b) användarnamn, lösenord och engångskod från en kodkalkylator

För tvåfaktorsautentiseringen behöver användaren i första hand ha en smarttelefon. Autentiseringsappen laddas ner i smarttelefonen. Som autentiseringsapp duger en applikation som utvecklats av en tillförlitlig aktör, till exempel Google Authenticator eller Microsoft Authenticator. Kontakta din organisations IT-stöd i frågor som gäller smarttelefonen och autentiseringsappen.

Alternativt kan tvåfaktorsautentiseringen göras med en MFA-programmerbar apparat som stöder TOTP-standarden (kodkalkylator). Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger inte anvisningar eller stöd för att använda eller ta i bruk MFA-apparater.

Anvisningar

Snabbanvisning: BDSförfrågans tvåfaktorsautentisering (PDF)

Koppla autentiseringsappen till ditt användarnamn:

  1. Logga in på sidan Användartjänster
  2. Koppla autentiseringsappen till ditt användarnamn enligt instruktionsvideon nedan.

Obs! Det lönar sig att ändra till högre upplösning (standard 480p) för att förbättra bildkvaliteten. På knappen bredvid kan du också aktivera textning. Om videon inte öppnas, kan du se den på vår videoportal.

Koppla certifikatkortet till ditt användarnamn:

Inloggning med certifikatkort

Mer information: [email protected]

Problem och lösningar