Hoppa till innehåll

Mina Kanta-sidorna har utökat användningen av Fullmakter

12.4.2021 13.33 | Publicerad på svenska 14.4.2021 kl. 15.10

Utöver Mina Kanta-sidorna kan medborgarna sköta sina närståendes ärenden i flera e-tjänster, eftersom de alla utnyttjar samma fullmaktsärende inom hälso- och sjukvården. Vi frågade teamet på Mina Kanta-sidor hur ibruktagandet av Fullmakter gick till.


Tre frågor om valet av tjänsten Fullmakter

•    Vad möjliggör Fullmakter i Mina Kanta-sidor?

Tjänsten Fullmakter har sedan 2016 använts i Mina Kanta-tjänsten för kontroll av vårdnadsuppgifter vid uträttande av ärenden för minderåriga barn. I mars 2021 utvidgade vi användningen av fullmakter att även omfatta myndiga personer. På Mina Kanta-sidorna kan man nu uträtta ärenden för en annan vuxen, om denne har gett fullmakt att uträtta ärenden som gäller hälso- och sjukvård. 
 
Fullmaktstagaren som uträttar ärenden för en myndig person får nästan samma rättigheter som fullmaktsgivaren själv. Han eller hon kan till exempel förnya recept, titta på resultat från laboratorieundersökningar eller kontrollera de uppgifter som registrerats efter ett besök vid hälso- och sjukvården. 

 
•    Varför bestämde ni er för att använda Suomi.fi-fullmakter i Mina Kanta-sidorna?

Valet föll på Suomi.fi-fullmakter, eftersom de redan användes för att uträtta ärenden för barns räkning. Vi ville utvidga vår tjänst att även omfatta vuxna. 
 
Mina Kanta-sidorna utnyttjar det befintliga fullmaktsärendet Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården, eftersom det är lättare för medborgarna att sköta alla hälsoärenden med samma fullmakt. Det skulle vara krångligt att skaffa olika fullmakter för olika hälsoärenden.

•    Vilka var Suomi.fi-fullmakters styrkor när ni valde tjänsten?

Det är ett nationellt alternativ för att uträtta ärenden med fullmakt och Suomi.fi-fullmakter är en tjänst som är bekant för finländarna.
 


Tre frågor om ibruktagandet

•    Hur framskred projektet – vilket stöd fick ni från MDB? 

För ibruktagandet av produktionen fick vi stöd snabbt och hjälp vid behov. MDB svarade på våra frågor redan samma dag. Allt gick smidigt när projektet kom igång. Även samarbetet kring planeringen av kundkommunikationen förlöpte smidigt och i samförstånd. Det var lätt att ta kontakt med MDB oavsett vad det gällde. 

•    Vilka var framgångsfaktorerna för ibruktagandet?

Vi har snabbt fått stöd och hjälp vid behov. Samarbetet har varit smidigt.

•    Tips till andra som planerar att integrera Fullmakter – fanns det något som det lönar sig att beakta i ibruktagandet?

Vi borde ha planerat och genomfört integrationerna med alla av e-tjänstens testmiljöer på en gång. Nu gick vi vidare och byggde upp olika testmiljöer för att fungera med fullmakterna en bit i taget. 


Fyra frågor om förväntningar och erfarenheter

•    Vilka erfarenheter har man haft av användningen?

Redan nu efter ett par veckor har det kommit in en del positiva kommentarer om uträttandet av ärenden för en myndig persons räkning. Däremot har det också väckt frågor om till exempel hur personer som inte har möjlighet till elektronisk identifiering ska kunna ge en annan person fullmakt att uträtta ärenden för sin räkning. Det har också kommit frågor om intressebevakarnas möjligheter att använda Fullmakter. 

•    Hur många användare/transaktioner uppskattar ni att Suomi.fi-fullmakter har? 

Under de senaste sex månaderna (9/2020–2/20219) har det uträttats ärenden för en minderårig på Mina Kanta-sidorna i genomsnitt 268 000 gånger i månaden. Motsvarande siffror kommer dock inte att nås i fråga om ärenden för en myndig persons räkning. Enligt de uppgifter vi fått från MDB används fullmakten för Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården redan av cirka 35 000 personer och alla dessa är potentiella användare av funktionen för uträttande av ärenden för en myndig person på Mina Kanta-sidorna. Vi uppskattar att antalet användare kommer att öka om bara medvetenheten om den nya funktionen ökar.   

•    Är avsikten att utvidga användningen av Suomi.fi-fullmakter?

I framtiden kan man på Mina Kanta-sidorna även sköta socialvårdsärenden för en annan vuxens räkning med Suomi.fi-fullmakt.

•     Vilka är fördelarna med tjänsten Fullmakter enligt Mina Kantas-sidornas projektteam?

  1. Tillförlitlighet. 
  2. Tjänsten Fullmakter har erfarenhet av att utvidga fullmakter.
  3. Regelmotorn är en behändig uppfinning – e-tjänsten kan själv administrera fullmakter med hjälp av regelmotorn. 
     
Häiriötiedote vain organisaatio-etusivulle fullmakter