Hyppää sisältöön

Omakanta laajensi Valtuuksien käyttöä

12.4.2021 13.33

Kansalaiset voivat hoitaa läheisensä asioita Omakannan lisäksi useassa asiointipalvelussa, sillä ne kaikki hyödyntävät samaa terveydenhoidon alalla määriteltyä valtuusasiaa. Kysyimme Omakannan tiimiltä, miten Valtuuksien käyttöönotto sujui.


Kolme kysymystä Valtuudet-palvelun valinnasta

 • Mitä Valtuudet mahdollistaa Omakannassa?

Valtuudet-palvelu on ollut käytössä Omakanta-palvelussa alaikäisen lapsen puolesta asioinnin huoltajuustietojen tarkistuksessa vuodesta 2016 alkaen. Maaliskuussa 2021 laajensimme valtuuksien käyttöä myös täysi-ikäisiin henkilöihin. Omakannassa voi nyt asioida toisen aikuisen puolesta, jos tämä on valtuuttanut asioimaan puolestaan terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. 
 
Täysi-ikäisen puolesta asioiva valtuutettu saa lähes samat oikeudet Omakannassa asiointiin kuin valtuuden antajalla itsellään on. Hän voi esimerkiksi uusia reseptejä, katsoa laboratoriotutkimuksen tulokset tai tarkistaa terveydenhuollossa asioinneista kirjatut tiedot. 
 

 • Miksi päädyitte valitsemaan Suomi.fi-valtuudet Omakantaan?

Valtakirja-asiointiin Suomi.fi-valtuuksissa päädyttiin, koska se oli käytössä jo lapsen puolesta asioinnissa. Halusimme laajentaa palveluamme myös aikuisen puolesta asiointiin. 
 
Omakanta hyödyntää olemassa olevaa Terveydenhuollon asioiden hoito -valtuusasia, koska kansalaiselle on helpompi, että samalla valtuudella voi hoitaa kaikkia terveysasioita. Olisi hankalaa, jos eri terveysasioiden hoitoon pitäisi hankkia eri valtuuksia.

 

 • Mitkä olivat Suomi.fi-valtuuksien vahvuuksia valinnassa?

Se on kansallinen vaihtoehto valtuutuksella asiointiin ja Suomi.fi-valtuudet ovat suomalaisille tuttu palvelu.


Kolme kysymystä käyttöönotosta

 • Miten projekti eteni – millaista tukea saitte DVV:stä? 

Tuotannon käyttöönottoon saimme nopeasti tukea ja apua tarvittaessa. DVV:stä vastattiin saman päivän aikana kysymyksiimme. Kun projekti lähti etenemään, asiat sujuivat hienosti. Myös yhteistyö asiakasviestinnän suunnittelussa sujui jouhevasti ja yhteisymmärryksessä. DVV:tä oli helppo lähestyä asiassa kuin asiassa. 
 

 • Mitkä olivat käyttöönoton onnistumistekijät?

Olemme saaneet nopeasti tukea ja apua tarvittaessa. Yhteistyö on ollut sujuvaa.

 • Vinkiksi muille Valtuuksien integrointia suunnitteleville - oliko käyttöönotossa joitain, jotka kannattaa ottaa huomioon?

Meidän olisi kannattanut suunnitella ja toteuttaa integraatiot kaikkien asiointipalvelun testiympäristöjen kanssa kerralla kuntoon. Nyt etenimme ja rakensimme eri testiympäristöt toimimaan valtuuksien kanssa ns. pala kerrallaan. 


Neljä kysymystä odotuksista ja kokemuksista

 • Millaisia kokemuksia käytöstä on ollut?

Joitakin positiivisia palautteita täysi-ikäisen puolesta asioinnista on jo nyt parin viikon aikana saatu. Toisaalta asia on herättänyt myös kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta sähköiseen tunnistautumiseen, voisivat valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan. Myös edunvalvojien mahdollisuuksista hyödyntää valtakirja-asiointia on kysytty. 

 • Paljonko käyttäjiä / käyttötapahtumia arvioitte Suomi.fi-valtuuksilla olevan? 

Alaikäisen puolesta  on asioitu Omakannassa viimeisen kuuden kuukauden aikana (9/2020 – 2/20219) keskimäärin 268 000 kertaa kuukaudessa. Aivan vastaaviin lukemiin ei täysi-ikäisen puolesta asiointi kuitenkaan tule pääsemään.

DVV:ltä saamamme tiedon mukaan Terveydenhuollon asioiden hoito -valtuus on jo käytössä n. 35 000 henkilöllä ja nämä kaikki ovat potentiaalisia Omakannan täysi-ikäisen puolesta asioinnin toiminnon käyttäjiä. Arvioimme että käyttäjien määrä tulee tuostakin kasvamaan, kunhan tietoisuus uudesta toiminnosta lisääntyy.  

 •  Onko tarkoitus laajentaa Suomi.fi-valtuuksien käyttöä?

 Tulevaisuudessa Omakannassa voi hoitaa toisen aikuisen puolesta myös sosiaalihuollon asioita– Suomi.fi-valtuudella.

 • Mitkä ovat Valtuudet-palvelun hyödyt Omakannan projektitiimin mielestä?

 1. Luotettavuus. 
 2. Valtuudet-palvelulla on kokemusta valtuuksien laajentamisesta.
 3. Sääntömoottori on näppärä keksintö - asiointipalvelu voi itse hallinnoida valtuuksia sääntömoottorin avulla. 
   
Häiriötiedote vain organisaatio-etusivulle valtuudet