Hoppa till innehåll

Genomförandet av magistraternas och Befolkningsregistercentralens gemensamma utvecklingsprojekt startar

24.1.2018 13.40
Pressmeddelande

Uppgifterna som sköts av magistraterna, Befolkningsregistercentralen och enheten för styrning och utveckling av magistraterna sammanslås fr.o.m. 1.1.2020. Det nya ämbetsverket kommer att svara för produktionen av alla magistraternas och Befolkningsregistercentralens tjänster. Genom att sammanslå pågående utvecklingsprojekt säkerställer man en kundorienterad utveckling av tjänsterna och ärendehanteringen vid det nya ämbetsverket.

Den centrala tyngdpunkten i Befolkningsregistercentralens utvecklingsprojekt HETI är digitaliseringen av ärendehanteringen vid magistraterna. Enheten för styrning och utveckling av magistraterna har för sin del påbörjat utvecklingen av elektronisk ärendehantering och arkivering i magistraterna inom projektet Digi3A. Då projekten nu sammanslås kan man enhetligt utveckla tjänsteproduktionen för det nya ämbetsverket och till fullt utnyttja de nuvarande systemen. Befolkningsregistercentralen leder helheten, och det praktiska arbetet genomförs i samarbete med magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna.

”Samarbetet är mycket värdefullt till exempel när det gäller att bereda digitaliseringen av processerna. Samarbetet kommer att ha en viktig roll även för den fortsatta utvecklingen av medborgartjänster och effektiveringen av ärendehanteringen”, konstaterar utvecklingschef Reko-Aleksi Renvik vid Befolkningsregistercentralen.

Projekthelheten har börjat verkställas, och som resultat publiceras tjänster under 2018 bl.a. för namnändring och utdrag ur befolkningsdatasystemet. Tjänster i samband med förmyndarverksamhet publiceras i början av 2019.

Tjänsterna utnyttjar till högsta grad den befintliga Suomi.fi-servicearkitekturen, vilket möjliggör en snabbare publicering av tjänster och en enhetligare användarupplevelse. Inom projektarbetet utnyttjar man metoder för agil utveckling, så att förbättringarna kan tas i bruk omedelbart. Ändringarna kommer att synas i magistraternas dagliga arbete och tjänster.

Mer information

utvecklingschef Reko-Aleksi Renvik, Befolkningsregistercentralen, 0295 535 289
utvecklingschef Heidi Gillberg, Befolkningsregistercentralen, 0295 535 073