Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen yhdistyvien kehittämishankkeiden toimeenpano käynnistyy

24.1.2018 13.40
Tiedote

Maistraattien, Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävät yhdistetään 1.1.2020 alkaen. Uuden viraston vastuulle tulee maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen kaikkien palveluiden tuottaminen. Meneillään olevat kehityshankkeet yhdistämällä varmistetaan uuden viraston palveluiden ja asioinnin asiakaslähtöinen kehittäminen.

Väestörekisterikeskuksen HETI-kehittämishankeen keskeinen painopiste on maistraattiasioinnin digitalisoinnissa. Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö puolestaan on aloittanut maistraattien sähköisen asioinnin, asianhallinnan ja arkistoinnin kehittämisen Digi3A-hankkeen puitteissa. Hankkeiden yhdistäminen mahdollistaa vuoden 2020 alusta syntyvän uuden viraston palvelutuotannon yhdenmukaisen kehittämisen ja nykyisten järjestelmien täysimääräisen hyödyntämisen. Väestörekisterikeskus johtaa kokonaisuutta, ja käytännön toteutus tehdään yhteistyössä maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien kanssa.

”Hankkeissa yhteistyö on arvokasta esimerkiksi prosessien digitalisaation valmistelussa. Yhteistyö tulee olemaan tärkeässä roolissa myös, kun jatkamme kansalaispalveluiden kehitystyötä ja asiankäsittelyn tehostamista”, toteaa kehityspäällikkö Reko-Aleksi Renvik Väestörekisterikeskuksesta.

Hankekokonaisuuden toimeenpano on alkanut, ja sen tuloksena julkaistaan vuoden 2018 aikana muun muassa nimen muuttamiseen ja väestötietojärjestelmän otteisiin liittyviä palveluita. Holhoustoimen kehittämiseen liittyvien palveluiden julkaiseminen käynnistyy vuoden 2019 alkupuolella.

Palveluissa hyödynnetään mahdollisimman paljon olemassa olevaa Suomi.fi -palveluarkkitehtuuria, mikä nopeuttaa palveluiden julkaisua ja mahdollistaa yhtenäisen käyttökokemuksen. Hankekokonaisuudessa käytetään ketterän kehityksen menetelmiä, jotta syntyvät parannukset ovat heti käytettävissä. Muutokset tulevat näkymään maistraattien jokapäiväisessä työssä ja palveluissa.

Lisätietoja

kehityspäällikkö Reko-Aleksi Renvik, Väestörekisterikeskus, 0295 535 289
kehityspäällikkö Heidi Gillberg, Väestörekisterikeskus, 0295 535 073