Hoppa till innehåll

Bättre digitala tjänster med hjälp av kvalitetsverktyg

19.4.2021 13.15 | Publicerad på svenska 20.4.2021 kl. 15.49

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar avgiftsfria Kvalitetsverktyg för organisationer inom den offentliga förvaltningen. Projektet är en del av finansministeriets Program för främjande av digitalisering.

Vilka verktyg?  

Med Kvalitetsverktygen kan organisationerna bedöma och utveckla kvaliteten på sina digitala tjänster:

  • Med hjälp av Självutvärderingsverktyget för digitala tjänster kan organisationer bedöma kvaliteten på sina digitala tjänster mot nationella kvalitetskriterier och få stöd för utveckling. 
  • Med hjälp av Verktyget för användarrespons har tjänsteleverantörerna möjlighet att få information och respons från kunderna om uträttandet av ärenden i e-tjänsten. Användarrespons ges på skalan 1–5 efter ärendehanteringen. Dessutom har användaren möjlighet att ge öppen respons om att uträtta ärenden i e-tjänsten.
  •  Uppgifter från Kvalitetsverktygen sammanställs i sammandragsvyer. Sammandragsvyerna underlättar uppföljningen av e-tjänstspecifika kvalitets- och självutvärderingsdata som samlas in via verktygen för självutvärdering och användarrespons. Det går också att jämföra olika e-tjänster. Dessutom införs den e-tjänstspecifika responsen i webbtjänsten Suomi.fi i anslutning till e-tjänstens beskrivningsuppgifter. 
  • Med hjälp av helheten är det i fortsättningen möjligt att också samla in uppgifter om användningsgraden.

Varför Kvalitetsverktyg?

Regeringens mål är att digitalisera myndighetstjänsterna före 2023, men det har inte funnits några gemensamma verktyg för att bedöma kvaliteten på e-tjänsterna. De verktyg som nu utvecklas är ett praktiskt stöd för organisationerna för att uppnå detta mål.

När införs Kvalitetsverktygen?  

Efter att pilotorganisationerna har tagit Kvalitetsverktygen i bruk kommer de att tas i bruk i större omfattning av kundorganisationerna.

Det är gratis att använda Kvalitetsverktygen, men organisationen står för eventuella kostnader för ibruktagandet. Anvisningar för ibruktagande och användning av Kvalitetsverktygen samt teknisk dokumentation publiceras i Suomi.fi-serviceadministrationen.

Vid programmet för främjande av digitaliserings nätverksevenemang 23.3.2021 hölls ett föredrag om ämnet. Kontakta projektchef Sanna Hakulinen om du vill veta mer om Kvalitetsverktygen (sanna.hakulinen(at)dvv.fi).

Tiedote - Organisaatioasiakkaat