Hyppää sisältöön

Laatutyökalujen avulla parempia digitaalisia palveluita

Julkaisuajankohta 19.4.2021 13.15

Digi- ja väestötietovirasto kehittää julkishallinnon organisaatioiden käyttöön maksuttomat Laatutyökalut osana valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelmahanketta.

Mitä Laatutyökalut ovat?

Laatutyökaluilla organisaatiot voivat arvioida ja kehittää digitaalisten palveluidensa laatua:

  • Digitaalisen palvelun Itsearviointityökalun avulla organisaatiot voivat arvioida digitaalisten palvelujensa laatua kansallista laatukriteeristöä vasten ja saada tukea kehittämiseen. 
  • Käyttäjäpalautetyökalun avulla palveluntarjoajilla on mahdollisuus saada tietoa ja palautetta asiakkailta sähköisestä asiointitapahtumasta. Käyttäjäpalaute annetaan asteikolla 1-5 asiointitapahtuman jälkeen. Lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus antaa avoin palaute asioinnista.
  • Laatutyökalujen tiedoista kootaan koontinäkymät. Koontinäkymät auttavat seuraamaan ja asiointipalvelukohtaisia laatu- ja itsearviointitietoa, jota kertyy itsearviointi- ja käyttäjäpalautetyökalun kautta. Myös vertailu eri asiointipalvelujen välillä onnistuu. Lisäksi asiointipalvelukohtainen palaute tuodaan Suomi.fi-verkkopalvelussa asiointipalvelun kuvaustietojen yhteyteen. 
  • Kokonaisuuden avulla on jatkossa mahdollista kerätä myös käyttöastetietoja.

Miksi Laatutyökalut?

Hallituksen tavoitteena on viranomaispalveluiden digitalisoiminen vuoteen 2023 mennessä, mutta tarjolla ei ole ollut yhteisiä työkaluja sähköisten palveluiden asiointikokemuksen laadun arvioimiseen. Nyt kehitettävät työkalut tukevat tämän tavoitteen saavuttamisessa organisaatioita käytännön tasolla.

Milloin Laatutyökalut otetaan käyttöön?

Laajemmat Laatutyökalujen käyttöönotot asiakasorganisaatioiden kanssa alkavat pilottiorganisaatioiden käyttöönottojen jälkeen.

Laatutyökalujen käyttö on maksutonta, mutta organisaatio vastaa käyttöönoton mahdollisista kustannuksista. Laatutyökalujen käyttöönottoon ja käyttöön liittyvä ohjeistus sekä tekninen dokumentaatio julkaistaan Suomi.fi-palveluhallinnassa.

Voit katsoa Digiohjelman verkostotilaisuudessa 23.3.2021 aiheesta pidetyn esityksen. Ole yhteydessä projektipäällikkö Sanna Hakuliseen, jos haluat tietää Laatutyökaluista lisää (sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(@)dvv.fi.
 

Tiedote - Organisaatioasiakkaat