Urvalstjänster för företag och sammanslutningar

Med hjälp av urvalstjänsterna kan företag och sammanslutning få adresserna till en önskad målgrupp från befolkningsdatasystemet, till exempel för direktmarknadsföring och marknads- och opinionsundersökningar.

Olika variabler i befolkningsdatasystemet kan användas som grund för urvalen, allt efter kundens behov.

  • Personuppgifter kan filtreras enligt personens namn, ålder, kön, modersmål, adress, hemkommun eller yrke.
  • Byggnadsuppgifter kan filtreras enligt byggnadens användningsändamål, uppvärmningssätt och -medel, anslutningar till nätverk, bygglov eller läge.

Med urval är det möjligt att få adresserna till en önskad målgrupp från befolkningsdatasystemet för direktmarknadsföring och marknads- och åsiktsenkäter. I den valda målgruppen kan man göra ett urval av önskad storlek antingen genom systematisk sampling eller med tonvikt på olika grupper. Urvalet kan också riktas till ert eget register. Från urvalen kan man också ta bort överlappande namn och adresser i urvalet och därmed förhindra att samma person eller hushåll får flera postutskick.

Adressuppgifterna för urvalets målgrupp överlämnas aldrig direkt till kunden utan direktmarknadsföringsmaterialet ska skickas av en tredje part.

Gör så här

Företagskunderna kan kontakta våra samarbetspartner direkt, när det gäller urvalstjänster. Samarbetspartnerna kan också ge mer information om avgifterna.

Bisnode Marketing Oy
PB 136
00521 HELSINGFORS
Inka-Maria Honkanen
050 424 9950
[email protected]

Posti Oy
PB 7
00011 Posti
Elisa Laukkanen
050 309 5161
[email protected]

Mer information:

Se även

Tänk på att uppgifterna i befolkningsdatasystemet inte är offentliga. Läs mer: