Urvalstjänster

Med urvalstjänsten kan organisationer få person- eller byggnadstjänster från befolkningsdatasystemet med önskade urvalskriterier. Uppgifterna kan till exempel användas för kommunikation och direktmarknadsföring.

Organisationer inom den offentliga förvaltningen kan använda urvalstjänster till exempel för enkäter och kommunikation.

Vi tillhandahåller urvalstjänster för privata företag och sammanslutningar via våra samarbetspartner. Uppgifterna kan användas till exempel för direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.