Urval från invånarförteckningen

Urval från invånarförteckningen är en självbetjäningsapplikation som erbjuds disponentbyråer och servicebolag. Med applikationen är det möjligt att hämta information om invånarsituationen i ett bostadsbolag, dess byggnad eller en enskild lägenhet. Informationen kan laddas ner som PDF-fil eller i Excel-format.

Ifall du inte representerar en disponentbyrå eller ett fastighetsserviceföretag utan du verkar som privatperson som husbolagets invånardisponent, kan du beställa invånarförteckningen genom att sända e-post till adressen [email protected]

Gör så här

Informationstjänsten för invånarförteckningar kan tas i bruk genom ansökan om datatillstånd via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-TJÄNSTER.

Gå till e-tjänster

e-TJÄNSTER förutsätter att användaren identifierar sig stark med ett personkort, med ett organisationskort, med ett mobilcertifikat eller med nätbankskoder. 

Ansök om datatillstånd så här

  • i e-tjänster välj "Påbörja en ny ansökan"
  • välj "Företag och sammanslutningar" som kundgrupp
  • välj därefter "Ansökan om datatillstånd för VTJkysely" i menyn "Jag vill hämta uppgifter från befolkningsdatasystemet"
  • i rullgardinsmenyn, där standardvärdet är "Ny ansökan", välj "Urval från invånarförteckningen".
  • ta del av villkoren i datatillståndet. Godkänn villkoren och förbind dig att iaktta dessa.
  • lägg till ansökan de nödvändiga bilagorna innan du skickar blanketten (i delen Bilagor)

När tillståndshavaren ansluter sig till datatillståndet ska denne ange de permanenta byggnadsbeteckningarna, adresserna och FO-numret för det husbolag som äger byggnaderna och samtidigt försäkra sig att ansökaren förvaltar dessa byggnader. Uppgifterna om byggnader och försäkran ska bifogas till ansökan med en Excel-fil, i vilken antecknats en byggnadsbeteckning/rad.

Mer information vid behov [email protected]