Urval från invånarförteckningen

Urval från invånarförteckningen är en självbetjäningsapplikation som erbjuds disponentbyråer och servicebolag. Med applikationen är det möjligt att hämta information om invånarsituationen i ett bostadsbolag, dess byggnad eller en enskild lägenhet. Informationen kan laddas ner som PDF-fil eller i Excel-format.

Gör så här

Informationstjänsten för invånarförteckningar kan tas i bruk genom ansökan om datatillstånd via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst

Gå till e-tjänster

E-tjänsten förutsätter att användaren identifierar sig stark med ett personkort, med ett organisationskort, med ett mobilcertifikat eller med nätbankskoder. För uppgiftstillståndet behövs FO-nummer för husbolag i avtalsförhållande till disponentbyrån eller servicebolaget samt byggnadsbeteckningarna och adresserna för byggnaderna i bolagets besittning.

Ansök om datatillstånd så här

  • i e-tjänsten välja "Påbörja en ny ansökan"
  • välja "Företag och sammanslutningar" som kundgrupp
  • välj därefter "Ansökan om datatillstånd för VTJkysely" i menyn "Jag vill hämta uppgifter från befolkningsdatasystemet"
  • i rullgardinsmenyn, där standardvärdet är "Ny ansökan", välja "Urval från invånarförteckningen".

Mer information vid behov [email protected]