Uppdateringstjänster för företag och samfund

Privata företag och samfund kan uppdatera sina kundregister med hjälp av uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Data till privata aktörer erbjuds via samarbetspartner till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Med hjälp av uppdateringstjänsten kan företag och samfund uppdatera sina kundregister genom en engångsuppdatering eller hålla dem uppdaterade kontinuerligt. Kundregister kan uppdateras med exempelvis namn och adresser som ändrats i befolkningsdatasystemet och eventuella uppgifter om dödsfall. Tjänster för uppdatering av företags och samfunds kundregister beställs direkt från samarbetspartner till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

För beställning av uppdateringstjänster krävs ett datatillstånd som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt att organisationen förbinder sig att iaktta villkoren i tillståndet. Samarbetspartnerna ansöker om behövligt datatillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för kundens räkning med hjälp av en fullmakt.

Gör så här 

Uppdateringstjänster för företag och samfund tillhandahålls av samarbetspartner till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Samarbetspartnerna ger mer information om bl.a. priser.

Bisnode Marketing Oy
PL 136
00521 HELSINGFORS
Inka-Maria Honkanen
050 424 9950
[email protected]

Posti Oy
PL 7
00011 Posti
Elisa Laukkanen
050 309 5161
[email protected]

Mer information

Handläggningstid

Ansökningar om datatillstånd för företag och samfund behandlas inom cirka fem dagar. Samarbetspartner till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata levererar de uppgifter ni beställt.

Se även

Tänk på att uppgifterna i befolkningsdatasystemet inte är offentliga. Läs mer: