Uppdateringstjänsten

Med hjälp av uppdateringstjänsten kan organisationer inom den offentliga förvaltningen hålla sina kundregister uppdaterade med uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Med uppdateringstjänsten kan kundregister i organisationer inom den offentliga förvaltningen uppdateras en gång. Uppdateringen görs till exempel utifrån personbeteckningar. Om personbeteckningar inte finns tillgängliga, måste det finnas tillräckliga uppgifter om personerna för identifiering.

Användningen av uppdateringstjänsten kräver ett datatillstånd som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt att organisationen förbinder sig att iaktta villkoren i tillståndet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har beviljat vissa organisationer ett datatillstånd som gäller tillsvidare, dvs. ett så kallat taktillstånd för följande ändamål:

  • Uppdatering av arbetslöshetskassors register och barnurval
  • Uppdatering av försäkringsbolags register över ersättningsmottagare

Organisationer som anslutit sig till ett taktillstånd behöver inte separat ansöka om datatillstånd, utan uppdateringar kan beställas direkt i e-tjänsten.

Mer information om de uppgifter som utlämnas i uppdateringen (bl.a. datapaket) finns i e-tjänsten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Gör så här

Organisationer inom den offentliga förvaltningen kan beställa uppdateringstjänsten och ansöka om behövligt tillstånd i e-tjänsten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Organisationer som anslutit sig till ett taktillstånd behöver inte separat ansöka om datatillstånd, utan uppdateringar kan beställas direkt i e-tjänsten. I ansökan ska ni även ge en redogörelse för ändamålet med uppgifterna.

Till e-tjänsten

Mer information om uppdateringstjänster för den offentliga förvaltningen:

Handläggningstid och pris

Ansökan om datatillstånd som inlämnas av organisationer inom den offentliga förvaltningen behandlas inom cirka 3–4 veckor. Efter att ni har fått datatillståndet sker den tekniska leveransen av uppgifterna inom 10–20 dagar.

Se även

Mer information om e-tjänsterna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt anvisningar för användning av tjänsten finns här: MDBs e-tjänster.

Tänk på att uppgifterna i befolkningsdatasystemet inte är offentliga. Innan ni beställer ber vi er läsa om förutsättningarna för användningen av uppgifterna.

Stora kundregister inom den offentliga förvaltningen kan också uppdateras med ändringsdatatjänsten som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Tjänstebeskrivning: urval och uppdateringar inom den offentliga förvaltningen (pdf på finska)