Uppdatering av kundregister

Med hjälp av tjänsterna för uppdatering av kundregister kan både organisationer inom den offentliga förvaltningen och företag hålla sina kundregister uppdaterade med uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Med uppdateringstjänsten kan kundregister i organisationer inom den offentliga förvaltningen uppdateras en gång.

Däremot lämpar sig ändringsdatatjänsten för uppdatering av stora kundregister inom den offentliga förvaltningen.

Uppdateringstjänster för företag och samfund erbjuds via samarbetspartner till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Privata företags och samfunds kundregister kan uppdateras genom en engångsuppdatering eller uppdateras kontinuerligt.