Sökning av uppgifter via mellanaktörer

Informationstjänster som baserar sig på BDS-förfrågningsgränssnittet kan även efterfrågas hos mellanaktörer som beviljats ett ramtillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Dessa mellanaktörer kallas ramtillståndshavare.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har gett mellanaktörer rätt att förmedla information från befolkningsdatasystemet på enskilda förfrågningar för de användningsändamål som definieras i datatillståndet. En kund som söker information från befolkningsdatasystemet via mellanaktörens tjänst ska förbinda sig vid de användarvillkor som fastställts av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Mellanaktörerna ger sina kunder råd för inledningen av tjänsterna och tar hand om beställningen av tjänsten åt kunden från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

På listan nedan finns de mellanaktörer som kan förmedla antingen personuppgifter eller byggnadsuppgifter. Närmare beskrivningar av den tjänst som mellanaktören erbjuder, den information som förmedlas, uppgifternas användningsändamål och tjänstens pris erhålls av mellanaktören.