Registerutdrag

Uppgifter ur nedan nämnda register hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan ges i form av utdrag eller intyg. Förutsättningarna för att ge ett utdrag eller intyg kontrolleras i samband med att en begäran lämnas in.

Pris

Ett utdrag ur registret över äktenskapsförordsärenden kostar 15 euro.

Ett utdrag ur registret över ärenden som gäller samboförhållanden kostar 15 euro.

Ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden kostar 15 euro.

Ett utdrag ur registret över gåvoärenden kostar 15 euro.

Ett utdrag ur vigselrättsregistret kostar 15 euro.

Ett utdrag ur befolkningsdatasystemet kostar 9 euro.

Från och med 1.1.2021:

Ett utdrag ur registret över äktenskapsförordsärenden kostar 22 euro.

Ett utdrag ur registret över ärenden som gäller samboförhållanden kostar 22 euro.

Ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden kostar 22 euro.

Ett utdrag ur registret över gåvoärenden kostar 22 euro.

Ett utdrag ur vigselrättsregistret kostar 22 euro.

Ett utdrag ur befolkningsdatasystemet kostar 18 euro.