Prislista för befolkningsdatasystemets söktjänster

BDS-förfrågningsgränssnitt och BDSförfrågans förfrågningsprodukter har delats in i olika prisklasser beroende på vilka uppgifter som överlämnas åt kunden.

Priserna på BDS-förfrågningsgränssnittet och BDSförfrågan baserar sig på Finansministeriets förordning. Användningen är avgiftsfri för kommunens och statens myndigheter men för BDS-gränssnittets del uppbärs en avgift för ibruktagandet.

Länkar som beror ärendet

BDS-gränssnittets affärsverksamhetsprislista (endast på finska)