Hoppa till innehåll

Befolkningsdatasystemets söktjänster

Befolkningsdatasystemets (BDS) söktjänster är avsedda för situationer där er organisation behöver BDS:s person-, byggnads- eller lägenhetsuppgifter

 • ständigt (verksamheten och informationsbehovet är inte engångsföreteelser)
 • enskilda (inte som stora grupper, inte t.ex. för att uppdatera det egna kundregistret)
 • uppdaterade (såsom uppgifterna finns i befolkningsdatasystemet vid sökningstidpunkten, utan dröjsmål)

Det finns två söktjänster för befolkningsdatasystemets uppgifter:

 • webbläsarapplikationen VTJkysely som kan användas som sådan av organisationens arbetstagare och
 • BDS-förfrågningsgränssnittet som integreras med organisationens datasystem och som tar emot och returnerar XML-meddelanden

I båda alternativen fastställs det exakta datainnehållet som överlämnas till kundorganisationen från fall till fall med en av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas sakkunniga. Som sökalternativ för uppgifterna används i regel en individualiserande beteckning, såsom en personbeteckning eller en fastighetsbeteckning.

Ibruktagandet av BDS:s söktjänster inleds alltid med att ansöka om datatillstånd. Anvisningarna för detta finns längre ner på den här sidan. Uppgifterna i BDS är inte offentliga.

BDS-förfrågningsgränssnittet

Via BDS-förfrågningsgränssnittet kan ni göra sökningar i befolkningsdatasystemet i realtid och behandla uppgifterna i er organisations datasystem. Detta passar för er om ni till exempel vill erbjuda era kunder e-tjänster eller kontrollera att uppgifterna är korrekta vid behandlingen av ansökningar. Uppgifterna hämtas och tas emot från förfrågningsgränssnittet som meddelanden i XML-format.

Ibruktagandet av förfrågningsgränssnittet kräver lite mera arbete av kundorganisationen jämfört med webbläsarapplikationen BDSförfrågan både i form av datasystemets utvecklingsarbete samt för att skydda och logga behandlingen av uppgifterna. Gränssnittet möjliggör dock en flexiblare behandling av BDS-uppgifterna i det system som byggts upp för det egna ändamålet. Mer information om förutsättningarna och skyldigheterna finns på sidan tekniskt genomförande och användning.

Via BDS-förfrågningsgränssnittet är det inte i regel möjligt att göra regelbunden och/eller omfattande uppdatering av uppgifterna i det egna registret. För sådana här behov passar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas uppdateringstjänst för kundregistret bättre.

Öppningen av förbindelsen förutsätter att myndigheterna använder Suomi.fi-informationsleden. Andra än myndigheter är inte skyldiga att ta i bruk Suomi.fi-informationsleden, men kan göra så om de önskar.

Som ett alternativ till en egen direkt BDS-förfrågningsgränssnittsförbindelse kan du fråga om tjänster baserade på BDS-uppgifter även av företag som har beviljats rättigheten att förmedla uppgifter som sökts via BDS-förfrågningsgränssnittet. Läs mera om mellanaktörer.

Webbapplikationen för VTJkysely

VTJkysely är en webbläsarbaserad tjänst som erbjuds av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata där du kan söka uppdaterade person-, byggnads- eller lägenhetsuppgifter från befolkningsdatasystemet. VTJkysely är rätt val om era anställda i sina uppgifter måste kunna kontrollera uppdaterade uppgifter för personer, byggnader eller lägenheter i befolkningsdatasystemet och ni inte har ett behov av eller möjligheten att söka befolkningsdatasystemets uppgifter för behandling i er organisations datasystem.

Alla organisationer som tagit VTJkysely i bruk ska ha minst en person som ansvarar för användningen av VTJkysely inom sin organisation, en ansvarig användare. Den ansvariga användaren har i skyldighet att bl.a. följa upp hur de andra med användartillstånd använder BDS-uppgifterna, ansöka om användarrättigheter åt nya användare och se till att användarrättigheterna hos personer som bytt arbetsuppgifter avslutas. Det är även den ansvariga användaren som ansvarar för att anmäla ändringar i organisationens uppgifter (t.ex. kontaktuppgifter, kontaktpersoner, organisationens namn) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Gör så här

Användningen av förfrågningstjänsterna förutsätter ett datatillstånd som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och att organisationen förbinder sig vid tillståndets villkor. Datatillståndet ansöks via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänster. Av ansökan ska framgå uppgifternas användningsändamål och en motivering för vad de sökta uppgifterna behövs till. I samband med ansökan om datatillstånd krävs även en utredning om skyddet av uppgifter.

Skicka ansökan

Om ni behöver hjälp med ansökan om datatillstånd, till exempel för att exakt definiera det datainnehåll som behövs, ska ni kontakta

 • BDS-gränssnittets sakkunniga på adressen vtj-rajapinta(at)dvv.fi.
 • VTJkyselys sakkunniga på adressen vtjkysely(at)dvv.fi


Kommuner och samkommuner kan beställa tjänsten direkt via e-tjänsten med lite lättare förfarande eftersom de för närvarande har ett giltigt datatillstånd för både BDS-gränssnittet och VTJkysely. I samband med beställningen ska beställaren ge en utredning om hur uppgifterna skyddas och används samt om administrationstjänsten för ansökan om användarbehörighet.

 

Handläggningstid

 • Handläggningstiden för en datastillståndsansökan för BDS-gränssnittet är cirka tre månader. Denna tid omfattar begäranden om komplettering av ansökan, förhandlingar och en utvärdering av den sökandes tekniska system.

 • Handläggningstiden för ansökan om datatillstånd för BDSförfrågan är ungefär sex veckor.

 • Handläggningstiden för kommunernas och samkommunernas beställningar är cirka två veckor

   

Pris

För myndighetsorganisationer är sökningar via BDS-förfrågningsgränssnittet avgiftsfria men ett självkostnadspris uppbärs för öppnandet av tjänsten.

Sökningar via BDS-förfrågningsggränssnittet är avgiftsbelagda för företag och samfund. Sökningens pris beror bl.a. på datainnehållets omfattning. Även etableringskostnaderna för förbindelsen uppbärs av kundorganisationen.

Användningen av BDSförfrågan är avgiftsfritt för myndighetsorganisationer.

För företag och samfund är användningen av BDSförfrågan avgiftsbelagd.

Prislistan

Länkar som beror ärendet

Ansökan om datatillstånd för VTJkysely -tjänsten i e-tjänsten
Ansökan om användarbehörighet
Användningsvillkor för VTJkysely tjänsten

BDS-förfrågan-gränssnittets tjänstebeskrivning

Obs! Personbeteckningen förnyas i början av 2023. Inga ändringar sker i de befintliga personbeteckningarna. Tilläggsinformation om reformen på sidan Revidering av personbeteckningen.