BDSförfrågans anvisningar

 

BDSförfrågan har ett avsnitt "Instruktioner" var BDSförfrågans anvisningar finns. Avsnittet Instruktioner syns när man valt en roll från antingen administrations- eller förfrågningstjänster.