Hoppa till innehåll

Vi utvecklar meddelandetyperna i Suomi.fi-meddelanden – delta i planeringsarbetet!

4.6.2021 16.12 | Publicerad på svenska 7.6.2021 kl. 17.43

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata konceptarbetar meddelandetyper för Suomi.fi-meddelanden under 2021. I arbetet granskas hur olika meddelandetyper fungerar på bästa möjliga sätt i Suomi.fi-meddelanden.

I framtiden kommer tjänsten Meddelanden att få en allt större roll och dess funktioner stöder även andra användningsfall än officiella pdf-dokument. Sådana nya funktioner kan vara t.ex. anmälningar om beskattning och hälso- och sjukvård, anmälningar om tidsbokning och anmärkningar om olika tidsfrister (t.ex. när besvärstiden går ut, besiktningstid, tillståndets eller dokumentets giltighetstid upphör).

De nya meddelandetyperna testas 2021 tillsammans med pilotkunderna. Därefter bedöms möjligheterna att utvidga samma funktionalitet även för andra kunder i tjänsten Meddelanden.

Kom med och planera hur företagsmeddelanden fungerar!

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar som bäst också företagens kommunikationsfunktioner. För närvarande pågår en forsknings- och planeringsfas där man skisserar hur företagsmeddelanden ska fungera, hurdana funktioner som behövs och hurdan arkitektur tjänsten ska ha.

"Tillsammans med våra kunder och företag kartlägger vi vilka funktioner som behövs för företagsmeddelanden så att de på bästa möjliga sätt betjänar både de myndigheter som skickar meddelanden och de företag som tar emot dem", berättar utvecklingschef Maria Juka-Lahdenperä som ansvarar för tjänsten vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar workshopar om definitionen av företagsmeddelanden 2021.

Om er organisation vill delta i konceptarbetet för företagsmeddelanden ska ni anmäla er till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata senast 15.8.2021 på adressen ext.minna.lumiluoto[at]dvv.fi.

Mer information om konceptarbetet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, utvecklingschef Maria Juka-Lahdenperä, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Tiedote - Organisaatioasiakkaat