Hoppa till innehåll

Väestörekisterikeskuksen vastuulle 1.1.2018 alkaen uusia digitalisaation edistämistehtäviä

23.11.2017 12.00
Tiedote

Valtioneuvosto on päättänyt 16.11.2017 siirtää Väestörekisterikeskuksen vastuulle yhteiskunnan digitalisaatiota edistäviä palveluita.

Kokonaisuuteen sisältyy kansalaisille tarjottavia neuvontapalveluita sekä julkisen hallinnon digitalisaatiokehitystä tukevia tietohallinnon yhteentoimivuuden, tietoturvallisuuden sekä kokonaisarkkitehtuurin ja tietohallintohankkeiden ohjauksen toimeenpano- ja suunnittelutehtäviä.

1.1.2018 Väestörekisterikeskuksen vastuulle siirtyvät:

 • Kansalaisneuvonta
  • Auttaa kansalaista löytämään oikean viranomaisen, tarjoaa tukea sähköisen asioinnin käyttöön ja vastaa yleisluontoisiin julkisia palveluita koskeviin kysymyksiin 
 • VAHTI-toiminta ja hallinnon tietoturvallisuuden kehittämisen tuki

  • Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) toiminta, hallinnon tietoturvallisuutta koskevien ohjeiden ja säädösten toimeenpanon tuki sekä julkisen hallinnon kyberturvallisuuteen liittyvän kokonaiskuvan tuottaminen
 • Tietoturvallisuuden asiantuntijapalvelut

  • tietoturvallisuuden asiantuntijapalvelujen tuottaminen ja välittäminen Hanselin kilpailuttamia tietoturvallisuuden asiantuntijapalveluja hyödyntäen sekä osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyvissä asioissa
 • VIRT- ja govCERT-toiminta

  • Valtionhallintoon kohdistuvien tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisy, havainnointi ja ratkaisu, laajavaikutteisten tieto- ja kyberturvallisuushäiriötilanteiden hallintamallin (ns. VIRT-toiminnan) kehittäminen sekä tieto- ja kyberturvallisuuteen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyvien harjoitusten koordinointi
 • Julkisen hallinnon JHS-suositusjärjestelmän kehittäminen ja ylläpito

 • Kokonaisarkkitehtuurityö

  • Julkiselle hallinnolle suunnatut arkkitehtuurityön asiantuntijapalvelut sekä tiedonhallinnan yhteentoimivuuden ohjaus ja tuki
 • Valtiohallinnon hankearvioinnin tuki ja hankesalkun hallinta

  • Yhteiset menettelyt valtionhallinnon ICT:n kehityshankkeiden arvioimiseksi sekä valtionhallinnon hankesalkkujärjestelmän ylläpito, tiedonkeruu ja raportointi
 • Julkisen hallinnon tietohallinnon tilannekuvan koonti ja raportointi

  • Julkisen hallinnon tietohallinnon, tiedon hallinnan, tietoturvallisuuden ja sähköisen asioinnin selvitys- ja arviointitiedon kokoaminen valtion digitalisaatiokehityksen ohjaamiseksi 
 • Suomi.fi yrityksille -osion kehittäminen ja ylläpito (korvaa Yritys-Suomi-sivuston)

Mitä Väestörekisterikeskus aikoo tehdä?

Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on koota Väestörekisterikeskukseen vuodenvaihteessa siirtyvät palvelut yhdeksi, Suomi.fi-palveluiden kanssa julkisen hallinnon ja koko yhteiskunnan digitalisaatiokehitystä palvelevaksi kokonaisuudeksi sekä kehittää kokonaisuuteen liittyviä välineitä entistä käyttäjälähtöisemmiksi ja paremmin organisaatioiden digitalisaatiokehitystä tukevaksi työkalupakiksi.

Väestörekisterikeskukselle muodostuva tehtäväkokonaisuus tukee valtiovarainministeriön vastuulle kuuluvan yleisen ohjauksen ja lainsäädännön valmistelua ja toimeenpanon ohjausta.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, ylijohtaja Janne Viskari, p. 0295 535 022, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi

valtiovarainministeriö, Tietohallintoneuvos Aku Hilve, p. 0295 530 088, etunimi.sukunimi[at]vm.fi