Hoppa till innehåll

Digi- ja väestötietovirasto lisää asiakaspalveluhenkilökuntaansa ja jatkaa palvelujensa digitalisoimista

Julkaisuajankohta 6.7.2021 8.59
Tiedote

Eduskunnan 23.6.2021 hyväksymässä vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa on osoitettu Digi- ja väestötietovirastolle (DVV) 2,1 miljoonan euron lisämääräraha asiakaspalvelun käsittelyaikojen lyhentämiseen sekä covid-19-pandemiasta aiheutuvien tulojen vähennyksen kattamiseen.

”Tämä lisämääräraha auttaa meitä purkamaan akuuttia ruuhkaa erityisesti holhoustoimen määräämis- ja lupapalveluissa. Kohdennamme määrärahan täysimääräisesti lisähenkilöstön palkkaamiseen, mikä covid-19-pandemian aiheuttaman rahoitusvajeen takia olisi muutoin ollut mahdotonta”, sanoo Digi- ja väestötietoviraston pääjohtaja Janne Viskari.

Merkittävä lisäys asiakaspalveluhenkilökuntaan

Digi- ja väestötietovirastoon yhdistyi vuoden 2020 alussa alueellisesti toimineet yhdeksän maistraattia, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö sekä Väestörekisterikeskus.

Yhdistymisen tavoite, eli toimintatapojen muuttaminen valtakunnallisesti yhdenmukaisiksi, toteutui. Paperiprosessien siirtäminen valtakunnallisiin työjonoihin edellyttää kuitenkin vielä jonkin aikaa saapuvien asiakirjojen skannaamista, mikä puolestaan on lisännyt käsittelyyn käytettyä työaikaa ja hidastanut asiakaspalvelua. Tästä syystä joissakin palveluissa käsittelyajat ovat pidentyneet lukuisista toimenpiteistä huolimatta.

DVV on nyt käynnistänyt noin 40 määräaikaisen virkamiehen palkkaamisen vuodeksi. Tähän liittyvät sisäiset järjestelyt ja rekrytoinnit toteutetaan kesän ja alkusyksyn aikana. Virasto kohdistaa lisäresurssit holhoustoimeen, ulkomaalaisten rekisteröintiin sekä vanhan Katso-palvelun korvaamiseen Suomi.fi-valtuuksilla. Tavoitteena on lyhentää merkittävästi näiden ruuhkautuneiden palvelujen käsittelyaikoja kesään 2022 mennessä. Lisäksi virasto pyrkii tunnistamaan ja ratkaisemaan entistä paremmin kiireellistä käsittelyä vaativat asiat.

Palveluiden digitalisointia viedään eteenpäin

DVV:n tämän hetken tärkein kehityshanke on omien palveluiden ja asianhallinnan digitalisoiminen. Tämä työ on käynnissä, mutta tulee nykyisillä resursseilla viemään vielä vuosia. Uusia ratkaisuja otetaan jatkuvasti käyttöön sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Esimerkkeinä digitalisoinneista ovat jo toteutettu yleisten edunvalvojien tilintarkastus ja syksyllä käyttöön otettava lupa-asioiden sähköinen käsittely.

Vaikka DVV pyrkii helpottamaan erityisesti holhoustoimen tilannetta nopeasti, virasto ei kuitenkaan tingi järjestelmien laadusta ja turvallisuudesta, kun kyse on arkaluontoistenkin tietojen käsittelystä. Turvallisuus ja luottamus ovat viraston kaiken toiminnan perusta.

”Meidän on kuitenkin jatkuvasti kehitettävä palveluitamme ja huomioitava palvelutarpeen muutokset, esimerkiksi väestön ikääntymisestä johtuva kysynnän kasvu. Viimeisen kymmenen vuoden aikana edunvalvontojen määrä on kasvanut 24 prosenttia, ja väestön ikääntymisen myötä kasvun odotetaan kiihtyvän. Tämän takia palvelujen digitalisoiminen on välttämätöntä. Digitalisoinnista huolimatta jokainen edunvalvonta on kuitenkin yksilöllinen ja vaatii myös tulevaisuudessa riittävän ja osaavan henkilöstön arvioimaan ja tekemään päätöksiä”, sanoo pääjohtaja Viskari.

Lisätiedot

Lisätiedot: Janne Viskari, pääjohtaja, Digi- ja väestötietovirasto

Soittopyynnöt pääjohtajalle: Thomas Hakala, johdon assistentti, Digi- ja väestötietovirasto, p. 0295 535 192, [email protected]