Hoppa till innehåll

Tillfälligt avtal undertecknat för utskrifts-, kuverterings- och distributionstjänst för Suomi.fi-meddelanden

Utgivningsdatum 29.5.2018 12.00
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen har ingått ett tillfälligt tjänsteavtal med Edita Prima Ab förutskrift, kuvertering och distribution av Suomi.fi-meddelanden. Genom avtalet kan Befolkningsregistercentralen erbjuda kundorganisationer som använder Suomi.fi-meddelanden möjligheten att skicka papperspost via en centraliserad tjänst.

Befolkningsregistercentralen har ingått ett tillfälligt tjänsteavtal med Edita Prima Ab förutskrift, kuvertering och distribution av Suomi.fi-meddelanden. Genom avtalet kan Befolkningsregistercentralen erbjuda kundorganisationer som använder Suomi.fi-meddelanden möjligheten att skicka papperspost via en centraliserad tjänst. Tjänsten omfattar utskrift, kuvertering och distribution av meddelanden.

Avtalet är en del av Befolkningsregistercentralens upphandling från slutet av 2017 av en tjänst för utskrift, kuvertering och distribution av Suomi.fi-meddelanden. Befolkningsregistercentralen anskaffar tjänsten genom ett tillfälligt avtal under tiden då upphandlingen behandlas i marknadsdomstolen. Avtalets giltighet beror på marknadsdomstolens avgörande i ärendet. Befolkningsregistercentralen informerar om marknadsdomstolens beslut och beslutets inverkan på tjänsten omedelbart efter att marknadsdomstolen har avgjort ärendet.

Befolkningsregistercentralen informerar skilt när tjänsten tas i bruk

Befolkningsregistercentralen informerar skilt när organisationer inom den offentliga förvaltningen kan ta i bruk tjänsten för utskrift, kuvertering och distribution av Suomi.fi-meddelanden. Befolkningsregistercentralen ger samtidigt anvisningar hur man registrerar sig för tjänsten och närmare information om tjänstens priser.

Tjänsten för utskrift, kuvertering och distribution av Suomi.fi-meddelanden har skilda obligatoriska och valfria produkter. Tjänstens prislista offentliggörs vid ett senare tillfälle.

Organisationer kan även använda egna distributionsavtal, och då erbjuds utskrift och kuvertering enligt avtalet mellan Befolkningsregistercentralen och Edita Prima Ab. Organisationer kan komma överens om sådana arrangemang med Befolkningsregistercentralen.

Organisationer kan även i fortsättningen använda egna avtal för utskrift, kuvertering och distribution. Kundorganisationer kan även själva konkurrensutsätta tjänsten.

Mer information om tjänsten:

Befolkningsregistercentralen

[email protected]