Hoppa till innehåll

Befolkningsregistercentralen och magistraterna förenas:
Finland får ett nytt digiämbetsverk – föreslå ett namn!

9.1.2018 15.06
Pressmeddelande

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen beslutade den 5 december 2017 att finansministeriet ska börja bereda en förening av de uppgifter som sköts av magistraterna, Befolkningsregistercentralen och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland från den 1 januari 2020. Uppgifterna sammanslås till en ny nationell helhet. Redan den 1 januari 2018 centraliserades flera tjänster som främjar digitaliseringen av samhället till den nuvarande Befolkningsregistercentralen.

Det nya ämbetsverk som skapas till följd av sammanslagningen av verksamheterna får i uppgift att främja digitala tjänster inom den offentliga förvaltningen och tillhandahålla tillförlitliga registeruppgifter samt smidiga och säkra tjänster som utgår från livssituationen. Målet är att bilda ett ämbetsverk som genomför digitaliseringen av det nationella samhället. Exempel på ämbetsverk som centraliserat genomför digitaliseringen i andra länder är Digitaliseringstyrelsen i Danmark och Government Digital Service i Storbritannien.

Befolkningsregistercentralen och magistraterna ordnar nu en namntävling där du kan föreslå vad det nya ämbetsverket ska heta.

Du kan lämna ditt förslag under tiden 9–15.1.2018. Delta i tävlingen genom att fylla i den elektroniska blanketten i slutet av det här meddelandet.

Det namn som föreslås för ämbetsverket ska beskriva ämbetsverkets verksamhet. Ämbetsverket kommer att få ett namn på finska, svenska och engelska. Språkversioner behöver dock inte framföras i förslaget.

Namnförslaget får inte vara kränkande eller strida mot god sed eller lag. Varje deltagare kan föreslå 1–4 namnförslag på blanketten. Om en deltagare medverkar fler än en gång i tävlingen, är endast en blankett med i utlottningen. Automatiserade metoder för deltagande är inte tillåtna. Alla namnförslag som lämnats in till namntävlingen inom den utsatta tiden och uppfyller ovan nämnda kriterier överlämnas till en valjury och är med i tävlingen.

Den som lämnat in det vinnande namnförslaget belönas med S-gruppens presentkort (100 €). Priset lottas ut bland alla deltagare om flera har föreslagit det vinnande namnet eller om inget av namnförslagen väljs. Priset kan inte bytas till pengar och inbegriper inte resekostnader.

>> Delta i tävlingen!

>> Läs mer om tävlingsreglerna (PDF)