Hoppa till innehåll

Sofia och Onni var de populäraste förnamnen år 2016

Utgivningsdatum 27.3.2017 6.00
Pressmeddelande

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Sofia och Onni, som toppade namnligan. 349 flickebarn fick som första förnamn Sofia, medan 400 pojkar fick heta Onni.

Sofia följdes ifjol av namnen Aino, Eevi, Venla och Emma som första förnamn bland flickorna. Bland pojknamnen följdes Onni av Elias, Leo, Väinö och Oliver.

Av alla förnamn som gavs åt flickorna var de fem populäraste Maria, Sofia, Emilia, Aurora och Olivia. Bland pojkarna var de fem populäraste namnen Juhani, Olavi, Johannes, Mikael och Onni.

Den svenskspråkiga befolkningen valde Ellen och Adrian

På svenskt håll var det populäraste första flicknamnet Ellen. De populäraste första pojknamnen var Adrian. 29 flickor gavs namnet Ellen, medan 35 pojkar fick heta Adrian.

Ellen följdes av Emma, Edith, Saga och Stella som första förnamn bland flickebarnen, medan Adrian följdes av Lucas, Emil, William och Hugo.

Av alla förnamn som gavs åt svenskspråkiga flickor var de fem populäraste Maria, Sofia, Alice, Emilia och Elisabeth. De fem populäraste pojknamnen var Alexander, Johannes, Erik, Karl och Emil.

Namnuppgifterna baserar sig på uppgifterna om de 54 455 barn som fick namn år 2016. Av dessa var 26 800 flickor och 27 655 pojkar. Antalet finskspråkiga barn var 45 479 och antalet svenskspråkiga 3 387. Allt som allt föddes 55 091 barn.

Namnuppgifterna lagras i befolkningsdatasystemet, som förutom personuppgifter, innehåller information om fastigheter, byggnader och bostäder. Befolkningsdatasystemet upprätthålls av magistraterna och Befolkningsregistercentralen.

De 50 populäraste förnamnen under det senaste året finns på webbadressen http://vrk.fi/nimet.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, Direktör Timo Salovaara, fornamn.efternamn(at)vrk.fi, tfn 0295 535 303