Hoppa till innehåll

Reaktor producerar sakkunnigtjänster inom arkitektur för befolkningsdatasystemets utvecklingsprojekt

Utgivningsdatum 7.6.2017 9.00
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen har valt Reaktor Innovations Oy (Reaktor) till producent av sakkunnigtjänster inom arkitektur för Befolkningsregistercentralens HETI-projekt för förnyelse av personuppgifter. Anskaffningen gjordes enligt upphandling på EU-nivå.

HETI-projektets mål är att under 2017–2020 förnya det nuvarande befolkningsdatasystemet och utveckla användbarheten, kvaliteten, tillgängligheten och informationssäkerheten för systemets underhålls- och informationstjänster. Projektet stöder digitaliseringen starkt och är en fortsättning på RAKI-projektet (förnyelse av byggnadsuppgifterna i befolkningsdatasystemet) som slutfördes år 2014.

Befolkningsdatasystemet är ett riksomfattande elektroniskt register med basuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande bosatta i Finland. Systemet innehåller också information om byggnader, byggprojekt, lägenheter och fastigheter. Befolkningsdatasystemet är det mest använda basregistret i vårt land.

HETI-projektets arkitekturfas går ut på att beskriva verksamhets-, informations- och teknologiarkitekturen för personuppgifter i befolkningsdatasystemet, skapa ett förslag till val av teknologi och planera arkitekturen så att projektets genomförandefas kan påbörjas hösten 2017.

”Reaktors erbjudande var totalekonomiskt sett mest fördelaktigt. Vi ser fram emot hållbara lösningar och resultat som ger snabba fördelar. Detta förverkligas genom att fördomsfritt utvärdera verksamhetens behov och teknologiska möjligheter. Vårt mål är att producera kundorienterad service och skapa en arkitektur med utmärkt användbarhet och säkerhet som samtidigt kan utnyttja nya teknologiska möjligheter till fullo”, säger ICT-chef Pekka Rehn vid Befolkningsregistercentralen.

”Det är en stor ära att få delta i ett sådant här historiskt och samhälleligt betydelsefullt projekt. Vi på Reaktor är mycket motiverade att jobba med sådana här projekt, som skapar kritiska system för medborgare och som måste lyckas”, säger säkerhetschef Sampo Pasanen vid Reaktor.

Avtalet gäller till utgången av 2020.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, ICT-chef Pekka Rehn, tfn 029 535 046, fornamn.efternamn(at)vrk.fi

Reaktor Innovations Oy, Director, High Security Sampo Pasanen, tfn 0505 643 129, fornamn.efternamn(at)reaktor.com