Hoppa till innehåll

Konfunderande digitjänster ökar behovet av digistöd - Nya rekommendationer uppmuntrar till att satsa på kvalitet

Utgivningsdatum 10.12.2021 6.20
Pressmeddelande

En digitjänst av hög kvalitet är lätt att använda och det finns även digistöd för att använda den. Att använda en konfunderande digitjänst är ofta svårt till och med för den som är digitalt skicklig. De rekommendationer som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerade idag uppmuntrar till att satsa på kvaliteten på företagens och sammanslutningarnas digitjänster och digistöd.

Bild: En man sitter på soffa och tittar på dator osäkert. ​​​​​​​

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har utrett tillvägagångssätt för att främja digitaliseringen av företag och sammanslutningar som en del av finansministeriets Program för främjande av digitalisering. Företagens och sammanslutningarnas övergång till digital ärendehantering har undersökts i ett och ett halvt år och utifrån observationerna har man format rekommendationer för utveckling av digitjänster och digistöd. Rekommendationerna har utarbetats i samarbete med myndigheter som producerar digitjänster. Som centrala observationer kan man lyfta fram sambandet mellan behovet av digistöd och tjänsternas kvalitet, behovet av enhetligt digistöd, beaktandet av olika stödbehov samt utvecklingen av digistödets praktiska genomförandesätt.

"Företagens och sammanslutningarnas digikompetens och behov av digistöd varierar stort. Det är viktigt att vi kan utvidga nätverket för digistöd till de myndigheter, företag och sammanslutningar som deltar, men också till dem som arbetar med digistöd i större utsträckning. Då kan vi tillsammans utveckla digistödet så att det betjänar företag och sammanslutningar bättre. Både digistöd och utveckling av digitala tjänster bör utvecklas i en mer kundorienterad riktning", säger projektchef Minna Piirainen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Digistödets uppgift är att reagera på den föränderliga verksamhetsmiljön

Finansministeriet har beviljat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1,8 miljoner euro för utveckling och pilotprojekt för den riksomfattande verksamhetsmodellen för digistöd som ska etableras år 2022. Finansieringen beviljades från Programmet för främjande av digitalisering. Ett av målen i programmet är att utvidga den riksomfattande verksamhetsmodellen för digistöd så att den även omfattar utvecklingen av digistöd för de som bedriver näringsverksamhet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare Befolkningsregistercentralen) har koordinerat digistödet till medborgarna sedan 2018.

"Som en del av rekommendationerna för företagens och sammanslutningarnas digistöd identifierades behovet av att följa upp förändringen i den digitala kompetensen. Vi behöver noggrannare information om digikompetens och behovet av digistöd. Målet är att utveckla en lägesbild för digistödet samt en plan för utnyttjande av information, där definitionen av digikompetens på EU-nivå beaktas. Målet är att ta i bruk kontinuerlig mätning och lägesbild under 2022", berättar Piirainen.

Det digitala stödet hör till de åtgärder som främjar likabehandling i Sanna Marins regeringsprogram, med vilka man strävar efter att stärka individernas och samfundens delaktighet i samhället. Tjänsterna för digistöd hjälper till att använda digitala tjänster och enheter samt stöder utvecklingen av individers och samfunds digitala färdigheter. Utvecklingen av digitala färdigheter sänker också tröskeln att ta till sig och ta i bruk nya elektroniska tjänster.

Rekommendationerna för digistöd

Bekanta dig med rekommendationerna för digistöd

Delta i webbinariet Digituki 2022 i dag!

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar den 10.12.2021 kl. 9-12 webbinariet Digituki 2022, där man presenterar rekommendationer om hur digistöd ska ordnas för företag och sammanslutningar samt MDB:s nya roll som samordnare och utvecklare av digitalt stöd för medborgare, företag och sammanslutningar.

Delta i webbinariet Digituki 2022 den 10.12.2021 kl. 9-12 ​​​​​​​(webinaret är på finska)

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Projektledare Minna Piirainen, tfn 0295 535 280, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

finansministeriet, konsultativ tjänsteman Marjukka Saarijärvi, tfn. 02955 30208, fornamn.efternamn[at]gov.fi

digistöd