Hyppää sisältöön

Digipalvelun sekavuus lisää digituen tarvetta - Uudet suositukset kannustavat panostamaan laatuun

Julkaisuajankohta 10.12.2021 6.20
Tiedote

Laadukas digipalvelu on vaivaton käyttää ja digitukeakin sen käyttöön on tarjolla. Sekavan digipalvelun käyttö taas ei usein suju digitaitavaltakaan. Digi- ja väestötietoviraston tänään julkistamat suositukset kannustavat panostamaan myös yritysten ja yhteisöjen digipalvelujen ja digituen laatuun.

Digi- ja väestötietovirasto on selvittänyt toimintatapoja yritysten ja yhteisöjen digitalisaation edistämiseksi osana valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelmaa. Yritysten ja yhteisöjen siirtymää digitaaliseen asiointiin on tutkittu puolentoista vuoden ajan, ja havaintojen perusteella on muodostettu suosituksia digipalvelujen ja digituen kehittämiseksi. Suositukset on tehty yhteistyössä digipalveluja tuottavien viranomaisten kanssa. Keskeisinä havaintoina voidaan nostaa digituen tarpeen ja palveluiden laadun yhteys, yhtenäisen digituen tarve, erilaisten tukitarpeiden huomiointi sekä digituen käytännön toteutustapojen kehittäminen.

"Yritysten ja yhteisöjen digiosaaminen ja digituen tarpeet vaihtelevat suuresti. On tärkeää, että saamme laajennettua digituen verkostoa mukana olevien viranomaisten, yritysten ja yhteisöjen lisäksi myös laajemmin digituen parissa toimiviin. Silloin voimme yhdessä kehittää digitukea yrityksiä ja yhteisöjä paremmin palvelevaksi. Sekä digitukea että digitaalisten palveluiden kehittämistä tulee viedä asiakaslähtöisempään suuntaan", projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta sanoo.

Digituen tehtävä reagoi muuttuvaan toimintaympäristöön

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Digi- ja väestötietovirastolle 1,8 miljoonaa euroa digituen valtakunnallisen, vakiinnutettavan toimintamallin kehittämiseen ja pilotointiin vuodelle 2022. Rahoitus myönnettiin Digitalisaation edistämisen ohjelmasta, jonka yhtenä tavoitteena on laajentaa digituen valtakunnallinen toimintamalli kattamaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavien digituen kehittämisen.

Digi- ja väestötietovirasto (aik. Väestörekisterikeskus) on koordinoinut kansalaisiin kohdistuvaa digitukea vuodesta 2018.

"Osana yritysten ja yhteisöjen digituen suosituksia tunnistettiin tarve seurata digiosaamisen muutosta. Tarvitsemme tarkempaa tietoa digiosaamisesta ja digituen tarpeesta. Tavoitteena on, että digituelle kehitetään tilannekuva sekä tiedon hyödyntämisen suunnitelma, joissa huomioidaan EU-tasoinen digiosaamisen määrittely. Tavoitteena on jatkuvan mittaamisen ja tilannekuvan käyttöönotto vuoden 2022 aikana", Piirainen kertoo.

Digituki kuuluu Sanna Marinin hallituksen ohjelman yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin, joiden avulla pyritään vahvistamaan yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta yhteiskunnassa. Digituki-palvelut auttavat digitaalisten palvelujen ja laitteiden käyttämisessä sekä tukevat yksilöiden ja yhteisöjen digitaitojen kehittymistä. Digitaitojen kehittyminen myös madaltaa kynnystä omaksua ja ottaa käyttöön uusia sähköisiä palveluja.

Osallistu Digituki 2022 -webinaariin tänään!

Digi- ja väestötietovirasto järjestää 10.12.2021 klo 9-12 Digituki 2022 -webinaarin, jossa esitellään suosituksia digituen järjestämisestä yrityksille ja yhteisöille sekä DVV:n uutta roolia kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen digituen koordinoijana ja kehittäjänä.

Osallistu Digituki 2022 -webinaariin 10.12.2021 klo 9-12

Lisätietoja

Digi- ja väestötietovirasto, projektipäällikkö Minna Piirainen, puh 0295 535 280, etunimi.sukunimi[at]dvv.fi

valtiovarainministeriö, ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi, puh. 02955 30208, etunimi.sukunimi[at]gov.fi

 

digituki