Hoppa till innehåll

Nu kan du också logga in till den offentliga förvaltningens e-tjänster med ett organisationskort eller ett yrkeskort för social- och hälsovården

Utgivningsdatum 21.3.2017 13.40
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen har utökat möjligheterna att använda stark elektronisk identifiering. Nu kan du också logga in på den offentliga förvaltningens e-tjänster som använder Suomi.fi-identifikation genom att använda ett chipsförsett yrkeskort för social- och hälsovården som beviljas av Befolkningsregistercentralen eller det organisationskort som används på din arbetsplats.

Ändringen gör det lättare för medborgarna att använda elektroniska tjänster. Det går till exempel att sköta ärenden via Folkpensionsanstaltens e-tjänst om man har loggat in på sin dator med sitt organisationskort eller yrkeskort för social- och hälsovården.

De identifieringssätt som använts hittills – identitetskort, mobilcertifikat och bankkoder – kommer fortfarande att kunna användas i vissa sammanhang.

Efter ändringen ökar antalet kort med certifikat som kan användas för Suomi.fi-identifikation till över 930 000 stycken.

Se vilka organisationer som har anslutit sina e-tjänster till Suomi.fi-identifikation på adressen https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistaminen/tapahtumamaarat/ (sidan är på finska) 

Suomi.fi-identifikation är den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst som gör det möjligt för medborgaren att tryggt identifiera sig med hjälp av olika identifikationssätt. I februari 2017 gjordes cirka 3,6 miljoner identifieringar via Suomi.fi-identifikation. I slutet av februari 2017 hade 110 e-tjänster registrerat sig i tjänsten.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, direktör Janne Viskari, tfn 0295 535 022, fornamn.efternamn[at]vrk.fi