Hoppa till innehåll

Fler intressebevakningsfullmakter än någonsin fastställs

Utgivningsdatum 10.10.2023 14.04 | Publicerad på svenska 13.10.2023 kl. 10.52
Pressmeddelande

#intressebevakningsfullmakt #iegnahänder

Förra året var antalet fastställda intressebevakningsfullmakter för första gången fler än antalet intressebevakningar som förordnades. Detta framgår av antalet fullmakter som fastställts av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten rekommenderar att varje myndig person upprättar en intressebevakningsfullmakt. Före detta proffsboxare Elina Gustafsson deltar i den samhälleliga kampanjen I egna händer, vars mål är att öka kännedomen om intressebevakningsfullmakten i Finland.

 

Befolkningens åldrande ökar avsevärt behovet av att uträtta ärenden åt någon annan och av intressebevakning under de kommande åren. Man räknar med att över 100 000 finländare kommer att ha en giltig intressebevakning eller intressebevakningsfullmakt 2030.


Intressebevakningsfullmakten har blivit allt mera populär under de senaste åren. År 2022 var antalet intressebevakningsfullmakter som fastställdes av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) för första gången större (51 %) än antalet intressebevakningar som förordnades. Andelen intressebevakningsfullmakter förutspås öka ytterligare. Enligt Statistikcentralen antas det 2030 finnas över 40 000 giltiga intressebevakningsfullmakter i Finland, medan de för närvarande är cirka 18 000.


Man talar ofta om intressebevakning för äldre personer och personer med minnessjukdom, men vardagen är oförutsägbar – en sjukdomsattack eller en olycka kan överraska vem som helst. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata rekommenderar att varje myndig person upprättar en intressebevakningsfullmakt för framtiden.


"Intressebevakningsfullmakten har blivit mer känd och antalet ansökningar om fastställelse av fullmakter ökar kraftigt. En intressebevakningsfullmakt är på många sätt en smidigare metod än traditionell intressebevakning för fullmaktsgivaren och dennes förtroendeperson, dvs. fullmaktstagaren. Man behöver till exempel inte rapportera årligen om den till myndigheterna", säger Suvi Malinen, ledande sakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

 

Intressebevakningsfullmakten är till för livet

En intressebevakningsfullmakt är en fullmakt där man kan befullmäktiga en förtroendeperson, dvs. en fullmaktstagare, att sköta ens ekonomiska eller till exempel hälsorelaterade ärenden när man inte längre kan göra det själv. En fullmakt görs på förhand så att den finns tillgänglig vid sämre tider, till exempel vid en lång sjukhusvistelse, sjukdom eller ett olycksfall.


Till skillnad från vad många tror kan man inte sköta ens sin makes eller makas ärenden utan fullmakt. Om du behöver sjukhusvård på grund av en olycka kan din make eller maka till exempel inte betala dina fakturor från ditt bankkonto eller ansöka om försäkringsersättning för din räkning, om du inte har gett honom eller henne rätt till det. 


Intressebevakningsfullmakten gör att ärenden som är viktiga för en själv kan skötas även när man inte själv kan fatta beslut. Tack vare tydliga anvisningar är det också enklare för närstående när de vet hur fullmaktsgivaren vill att ärendet ska skötas.


Tips för upprättande av en intressebevakningsfullmakt finns till exempel i Suomi.fi-guiden. Det lönar sig också att anlita en expert, såsom en rättshjälpsbyrå eller bankens notariattjänster. På så sätt är det lätt att säkerställa att intressebevakningsfullmakten har upprättats på rätt sätt och att alla nödvändiga saker har beaktats.
 

Det är aldrig för tidigt att förbereda sig för framtiden

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har redan i ett par år fört en kampanj för att öka kännedomen om intressebevakningsfullmakten. I den samhälleliga kampanjen I egna händer deltar redan över 90 partner, från ministerierna till juridiska byråer och lokalföreningar runt om i Finland. Många av dem erbjuder tjänster för att upprätta en intressebevakningsfullmakt.


I år uppmanar kampanjen till att upprätta fullmakten i tid, eftersom livet kan överraska även en aktiv ung vuxen. Kampanjen syns bland annat på Yle TV1.


I kampanjen deltar också företagaren och före detta proffsboxare Elina Gustafsson, vars liv är fullt av fart och farliga situationer. En klättringsolycka i Himalaya fick henne att fundera på vad som skulle hända om hon förlorade sin funktionsförmåga.


"Tidigare kändes en intressebevakningsfullmakt som en rätt så avlägsen grej. Resan fick mig att fundera på allt som kan tänkas hända en äventyrare som mig, som alltid är i gång. En intressebevakningsfullmakt som upprättats på förhand gör det lättare för mina närstående att sköta mina ärenden om jag inte själv kan göra det", säger Elina Gustafsson.


Gustafsson har i oktober en framträdande roll bland annat i en artikel om henne och i sociala medier. Hon upprättar en intressebevakningsfullmakt tillsammans med Sanna Sotaniemi, sakkunnig vid MDB, onsdagen den 25 oktober kl. 18. Livesändningen kan följas på Instagram på kontona @dvvfi och @ellugee.
 

 

Vad är en intressebevakningsfullmakt?  

  • En intressebevakningsfullmakt är en fullmakt som upprättas på förhand för den händelse att man i något skede inte själv förmår sköta sina ärenden. Alla borde upprätta en sådan. 
  • Den som utfärdat fullmakten, dvs. fullmaktsgivaren, fastställer i intressebevakningsfullmakten sin förtroendeperson, dvs. fullmaktstagaren och de ärenden som denne får sköta. Det kan till exempel vara ärenden som gäller ekonomi eller hälsa. Man förvarar själv fullmakten och/eller ger den till fullmaktstagaren för förvaring.
  • Fullmaktstagaren ansöker om fastställande av en intressebevakningsfullmakt hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata först när fullmaktsgivarens handlingsförmåga har försämrats. Därefter får fullmaktstagaren sköta de ärenden som fullmakten omfattar. 
  • En intressebevakningsfullmakt är en annan sak än när en person har en intressebevakare som förordnats av tingsrätten. Fullmakten är smidigare och mer flexibel, medan intressebevakningens verksamhet är mera övervakad.
  • Du hittar information om upprättande av intressebevakningsfullmakt i Suomi.fi-guiden. Du får också hjälp av rättshjälpsbyråernas eller bankens sakkunniga. 

 

Kännedom genom kampanjen

 År 2022 fastställde Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata:

  • för första gången fler intressebevakningsfullmakter (51 %) än antalet förordnade intressebevakningar.
  • 7281 intressebevakningsfullmakter, dvs. 28 % fler än innan kampanjen inleddes 2021. Det går inte att veta precis hur många fullmakter som upprättats, eftersom man själv förvarar intressebevakningsfullmakten och MDB får information om fullmakten först när den fastställs.


Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata gör intressebevakningsfullmakten känd genom kampanjen I egna händer. Den uppmuntrar alla finländare att upprätta en intressebevakningsfullmakt. Kampanjen som inleddes våren 2022 har nått över fem miljoner finländare via olika kanaler. Över 90 organisationer deltar i kampanjen. De främsta understödjarna 2023 är justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, FPA, Finanssiala, Försäkrings- och finansrådgivningen FINE, HOK-Elannon Lakipalvelu, OP Gruppen och POP Banken. Kampanjen fortsätter ännu nästa år. Man kan fortfarande ansluta sig till kampanjen på adressen iegnahander.fi