Hoppa till innehåll

Bjud in en expert: tillsammans gör vi en självutvärdering av er digitala tjänst med Suomi.fi-kvalitetsverktygen

Utgivningsdatum 9.6.2023 11.17 | Publicerad på svenska 14.6.2023 kl. 12.41
Pressmeddelande

Med hjälp av självutvärderingsverktyget i Suomi.fi-kvalitetsverktygen kan organisationerna internt utvärdera sina digitala tjänster. Självutvärderingsverktyget hjälper till att identifiera utvecklingsobjekt och erbjuder en bra checklista för att utveckla tjänsten och prioritera utvecklingsarbetet.

Om er organisation ännu inte använder kvalitetsverktygen lönar det sig att börja med självutvärdering. Nu har ni möjlighet att bjuda in en expert på kvalitetsverktygen till den första självutvärderingen tillsammans med er.

Gör självutvärderingen till en del av den systematiska utvecklingen av tjänsterna

Självutvärderingsverktyget utgörs av nationella kriterier som organisationerna internt kan använda för att utvärdera sina digitala tjänster. Kriterierna för självutvärdering består av 55 påståenden som är indelade i sex delområden som utvärderas:

 • Anvisningar för att uträtta ett ärende
 • Uträttandet av ärendet
 • Användbarhet
 • Elektroniska stödtjänster för att uträtta ärenden
 • Datasäkerhet och dataskydd
 • Kunden görs delaktig

Påståendena kan laddas ner på presentationssidan för Självutvärderingsverktyget på Suomi.fi-serviceadministrationens webbplats.

Självutvärderingen hjälper till att utveckla och digitalisera tjänsterna på ett kundorienterat sätt, prioritera utvecklingsarbetet och styra resurserna genom att erbjuda information i realtid som stöd för planeringen och beslutsfattandet. Det gör det möjligt att jämföra kvalitetsnivån på den egna tjänsten med kvalitetsnivån på andra tjänster och upprepat ger det information om hur kvaliteten på e-tjänsterna utvecklas på lång sikt.

Användarnas observationer om självutvärderingen: Med hjälp av självutvärderingsverktyget har polisen fäst uppmärksamhet vid sådant som man annars inte skulle ha märkt

I de organisationer som gjort självutvärderingen har verktyget hjälpt till att upptäcka brister och utvecklingsobjekt, bedöma hur tjänsten fungerar och gjort det möjligt att utveckla tjänsternas kundstig och kundanvisningar.

Verktygets frågebatteri hjälper till att öppna låsta tankemodeller

Till följd av självutvärderingen har polisen kompletterat de uppgifter som ges till användarna före tjänsten och lagt till information i själva tjänsten under resan.

– Det är lätt att ta saker för givet och tänka att allt är i sin ordning. Med hjälp av självutvärderingsverktyget märkte vi många nya synvinklar på våra tjänster. Verktygets frågebatteri hjälper till att öppna låsta tankemodeller, berättar Petri Pipatti, polisstyrelsens överinspektör.

I Åbo har självutvärderingsverktyget använts förutom för att utveckla digitala tjänster även för att utveckla telefon- och chattärenden. I Åbo har användningen av självutvärderingsverktyget upplevts som nyttigt och verktyget har hjälpt till att upptäcka vad allt som borde beaktas i planeringen av tjänsterna.

– Därför har vi utnyttjat verktyget i serviceutvecklingen fördomsfritt och mer omfattande, berättar Ulla Strengell-Anderson, planerare för Åbo stads koncernförvaltnings utvecklingsenhet för digitalisering.

Bjud in oss att göra en självutvärdering av era digitala tjänster
En självutvärderingskampanj har inletts för Suomi.fi-kvalitetsverktygen. Under kampanjen vi vill lyfta fram fördelarna med självutvärdering och uppmuntra organisationerna att ta i bruk kvalitetsverktygen och göra en självutvärdering av sina digitala tjänster. Under kampanjen har organisationerna möjlighet att bjuda in en expert på kvalitetsverktyg för att facilitera den första självutvärderingen av en önskad tjänst. Skicka meddelandet till adressen [email protected] eller skicka dina kontaktuppgifter till blanketten, så kommer vi överens om en gemensam tid.

10 tips för självutvärdering

 1. Kontrollera innan du börjar göra självutvärderingen att din organisation använder Suomi.fi-servicedatalagret (SDL) och att du har användarrätt till SDL på adressen https://palveluhallinta.suomi.fi. Om nyttjanderätt saknas, kontakta Serviceadministrationens huvudanvändare för din organisation eller skicka ett meddelande till [email protected]. Om SDL används, kontrollera att tjänsten som ska utvärderas har beskrivits i Suomi.fi-servicedatalagret.
 2. Det lönar sig att göra självutvärderingen 1–2 gånger per år, till exempel för att stöda årsplaneringen när tjänsten håller på att utvecklas eller när tjänsten har förnyats.
 3. Gör en självutvärdering tillsammans med dem som deltar i utvecklingen av tjänsten.
 4. Reservera 1–2 timmar och en gemensam diskussion för självutvärdering, det lönar sig att bekanta sig med självutvärderingens påståenden på förhand.
 5. Självutvärderingen görs genom att välja den tjänst som ska utvärderas i Kvalitetsverktygens användargränssnitt, som du hittar via Suomi.fi-serviceadministrationen.
 6. Självutvärderingen kan också göras i delar, svaren sparas automatiskt som utkast när du flyttar från en sida till en annan.
 7. Påståendena i självutvärderingen kan besvaras med "ja", "nej", "delvis" och "ej tillämpligt" och under påståendena kan man anteckna egna observationer och anteckningar.
 8. När självutvärderingen är klar, publicera den och se resultaten genast. Resultaten kan laddas ner i Excel eller överföras via API-gränssnittet till din egen organisation.
 9. Från självutvärderingen beräknas ett helhets- och delområdesspecifikt resultat som kan jämföras med självutvärderingar som gjorts av andra tjänster.
 10. Inled arbetet med att utveckla tjänsten utifrån resultaten av självutvärderingen.

Närmare anvisningar om hur man gör en självutvärdering finns på Serviceadministrationens webbplats under Kvalitetsverktyg.


Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller Kvalitetsverktygen avgiftsfritt för organisationer. Läs mer på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.
 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle laatutyökalut