Rotcertifikat G1

Om myndighetens namnbyte har stadgats i lagen om Myndigheten för digitalisering och be-folkningsdata (304/2019). Befolkningsregistercentralens namn ändrar 1.1.2020 till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Dokument- och mediapresentatör

Undermappar
Namn Antal dokument
Miniatyrskiss 4
Det finns inga dokument eller mediafiler i den här mappen.
Det finns inga dokument eller mediafiler i den här mappen.

Finlands invånarantal 5 544 634