Hoppa till innehåll

Befolkningsregistercentralen valde Cybercom för att utveckla och upprätthålla mobilapplikationer för Suomi.fi-meddelanden

Utgivningsdatum 24.5.2017 9.00
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen har valt Cybercom att sköta utvecklingen och upprätthållandet av mobilapplikationerna för Suomi.fi-meddelanden Det fyraåriga avtalet sträcker sig från 2017 till 2021 och dess värde uppgår till cirka 2 miljoner euro. Projektet är en del av det Nationella servicearkitekturprogrammet (KaPA) och det genomförs av Befolkningsregistercentralen.

Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen tar igen ett betydande steg framåt. Planen följer regeringens riktlinjer för att myndighetspost i framtiden i första hand skickas till en elektronisk postlåda i stället för att skicka vanliga brev. Också i framtiden kommer man ändå att skicka papperspost till medborgare, som inte kan använda elektroniska kanaler.

Webbtjänsten Suomi.fi erbjuder den offentliga förvaltningens kunder tillgång till tjänster, sina egna uppgifter och elektroniska meddelanden från myndigheter på ett och samma ställe.

"Användningen av internet har i hög grad flyttat över till till mobila apparater och också vid planeringen av Suomi.fi-tjänsterna har vi utgått från tänkesättet "mobile first". Alla våra webbtjänster är responsiva och för den elektroniska förmedlingen av meddelanden gör vi mobilapplikationer som kan laddas ner på iOS- och Android-apparater. På det sättet kan vi skapa många funktionaliteter som gör saker enklare för användarna jämfört med att enbart ha en webbläsarversion". berättar Janne Viskari som är direktör för enheten Digitala tjänster vid Befolkningsregistercentralen.

De första mobilversionerna av Suomi.fi-meddelandena kommer vi att se redan i år för både Android- och iOS-plattformarna. I de mobiltjänsterna som riktas till medborgarna fäster man särskild uppmärksamhet vid en bra användarupplevelse och en hög tillgänglighet.

Utvecklandet av Suomi.fi:s mobilapplikationer främjar i hög grad de offentliga digitala tjänster som erbjuds medborgarna. Suomi.fi:s mobilmeddelandetjänster kommer att underlätta medborgarnas möjlighet att sköta sin ärenden med myndigheterna elektroniskt. Vi kan alltså uppskatta att den mobilapplikation som nu utvecklas kommer att användas av miljoner finländare. Vi är nöjda över att samarbetet mellan Cybercom och Befolkningsregistercentralen förstärks ytterligare i och med det här projektet", säger Veli-Matti Nurminen, verkställande direktör vid Cybercom Finland.

För mer information:

Befolkningsregistercentralen, Chef Janne Viskari, tfn. +358 295 535 022, fornamn.slaktnamn[at]vrk.fi

Cybercom Finland, vd Veli-Matti Nurminen, tfn +358 50 385 9911, fornamn.slaktnamn[at]cybercom.com

Cybercom Group, Kommunikationschef Kristina Cato, tfn +46 708 644 702, fornamn.slaktnamn[at]cybercom.com