Hoppa till innehåll

Ökad kännedom om Suomi.fi-webbtjänsten bland företagare

Utgivningsdatum 18.4.2018 23.48
Pressmeddelande

Kännedomen om Suomi.fi-webbtjänstens företagssektion har ökat märkbart bland befintliga och blivande företagare under det senaste halvåret.

Suomen Kyselytutkimus Oy genomförde en enkät i mars 2018, där 56,7 % av respondenterna uppgav att de kände till namnet på tjänsten eller hade använt tjänsten under de senaste sex månaderna. Cirka 40 procent av respondenterna uppgav att de hade hört om tjänsten och cirka 17 procent hade använt den. En motsvarande enkät genomfördes under hösten 2017, där 46,7 % kände till FöretagsFinland, föregångaren till företagssektionen på Suomi.fi. 35,2 procent hade hört om tjänsten och 11,4 procent hade använt den.

Kännedomen har alltså ökat med 10 procentenheter under det senaste halvåret.

Webbplatsen FöretagsFinland blev en del av Suomi.fi-webbtjänsten i januari 2018. Av de respondenter som hade använt den nya webbtjänsten uppgav 72,4 % att de nya webbsidorna var lika användbara som tidigare. 27,6 % rekommenderade den nya företagswebbplatsen. Lika många kritiserade den förnyade tjänsten. Nästan hälften (44,9 %) gav en neutral rekommendation. Antalet respondenter som rekommenderade eller kritiserade tjänsten var några procentenheter lägre jämfört med hösten 2017.

I enkäten bad man också respondenterna att bedöma i vilken mån de överlag använder internet och den offentliga förvaltningens e-tjänster. I den enkät som genomfördes i mars 2018 uppgav 96 procent av respondenterna att de använder internet dagligen. Endast 14,8 procent av respondenterna uppgav att de inte hade använt offentliga webbtjänster under de senaste sex månaderna. Det finns alltså efterfrågan på tydliga webbtjänster inom den offentliga förvaltningen!

Suomi.fi-webbtjänstens företagssektion samlar information och tjänster för företag och blivande företagare. Befolkningsregistercentralen utvecklar webbtjänsten kontinuerligt utifrån respons av användarna. Bekanta dig här: www.suomi.fi/foretag.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, Pirkko Romakkaniemi, fornamn.efternamn[at]vrk.fi