Hoppa till innehåll

Medborgarorganisationer och myndigheter deltar i Yle-kampanjen för digitala färdigheter

6.6.2018 10.25
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen, Digi i vardagen - delegationen och finansministeriet utvecklar tillsammans med Yle finländarnas digitala färdigheter genom att delta i Aldrig för sent att surfa (Nettiä ikä kaikki) -turnén.

Aldrig för sent att surfa -turnén som Yle ordnar under augusti-september handlar om digitalt stöd och de positiva aspekterna med att utnyttja digitala tjänster. Turnén stannar i Esbo, Åbo, Tammerfors, Joensuu, Kuopio, Kajana, Rovaniemi, Uleåborg, Jyväskylä och Vasa. Turnén är en del av Yles kampanj för digitala färdigheter som inleds den 13 augusti, och som beskyddas av republikens president Sauli Niinistö.
 
Tillställningarna ordnas på huvudbibliotek och på biblioteket i Sello i Esbo. Förutom Befolkningsregistercentralen, finansministeriet och Digi i vardagen -delegationen deltar även SeniorSurf-verksamheten vid Centralförbundet för de gamlas väl, Enter och Finlands biblioteksförening i samarbetet med Yle. 

Digitala stödet hjälper att utveckla nya färdigheter

Det är viktigt att man i samband med digitaliseringen av samhället och tjänsterna ser till att alla har möjlighet att utnyttja de digitala tjänsterna. Sådana personer som inte är bekanta med digital utrustning och e-tjänster bör få tillgång till digitalt stöd. Stöd erbjuds till exempel av många kommuner, föreningar och bibliotek.
 
Det digitala stödet hjälper om man inte kan använda till exempel en smarttelefon, en dator eller en pekplatta, eller om man behöver hjälp till exempel med användningen och installeringen av digitala tjänster och applikationer. Målet är att underlätta hittandet av digitala tjänster genom att införliva de i Suomi.fi-tjänsten. Medborgarrådgivningen (tfn 0295 000) hjälper också att hitta digitalt stöd nära det egna hemmet. 

Digitalt stöd utvecklas bland annat med hjälp av regionala pilotprojekt

Befolkningsregistercentralen och finansministeriet har inlett ett riksomfattande arbete för att utveckla det digitala stödet. Bakgrunden utgörs av verksamhetsmodellen för digitalt stöd som utarbetades i samband med AUTA-projektet som slutade vid årsskiftet.
 
Befolkningsregistercentralen utvecklar den riksomfattande modellen för digitalt stöd och den erbjuder stöd åt andra stödorganisatörer. Målet är att på detta sätt utveckla enhetligheten och kvaliteten hos det stöd som erbjuds runt om i landet.
 
Landskapen kommer enligt verksamhetsmodellen för digitalt stöd att ha rollen som regional samordnare och utvecklare av digitalt stöd. Den inkluderar sammanställandet av ett regionalt nätverk för digitalt stöd och utvärdering av stödbehovet. Målet med detta är att säkerställa att det digitala stödet är tillgängligt och lätt att hitta, och att de regionala särdragen beaktas. Verksamhetsmodellen för digitalt stöd testas regionalt under höstens gång.
 
Digi i vardagen -delegationen deltar i utvecklandet av de digitala färdigheterna. Delegationen är ett samarbets- och interaktionskanal mellan medborgarorganisationer, forskare och tre ministerier. Delegationen har till uppgift att stödja utvecklingen av de digitala tjänsterna, så att olika befolkningsgrupper på ett likvärdigt sätt ska kunna ta vara på de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen har tillsatt delegationen, och dess mandatperiod är 8.3.2017–28.2.2019.

Ytterlig information

Sadattuhannet ikäihmiset tarvitsevat digiapua – Yle haastaa sinut mukaan talkoisiin! (Yles pressmeddelande 5.6.2018 )