Hoppa till innehåll

I april 2017 ingick sammanlagt 135 samkönade par till äktenskap

Utgivningsdatum 18.5.2017 9.01
Pressmeddelande

Enligt uppgifterna i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem har man vid magistraterna under april 2017 omvandlat 98 tidigare registrerade partnerskap till äktenskap och ingått 37 nya samkönade äktenskap.

I april ingicks de flesta samkönade äktenskapen och de flesta registrerade partnerskapen omvandlades till äktenskap i Nyland och Tavasteland (sammanlagt 53 procent av alla samkönade äktenskap).

Minst samkönade äktenskap ingicks eller minst registrerade partnerskap omvandlades till äktenskap i Östra Finland, Sydvästra Finland, Norra Finland och Lappland (sammanlagt 14 procent av alla samkönade äktenskap).

Den könsneutrala äktenskapslagen trädde i kraft den 1 mars 2017 och gör det möjligt för samkönade par att vigas till äktenskap.

Befolkningsregistercentralen informerar om ärendet följande gång i september.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, direktör Timo Salovaara, tfn 029 535 303, fornamn.efternamn(at)vrk.fi

Magistraten i Västra Finland, häradsskrivare, riksomfattande processutvecklare Maria Lunabba, tfn 029 55 37 124, fornamn.efternamn(at)maistraatti.fi