Hoppa till innehåll

Toppnamnen nu och för hundra år sedan

Utgivningsdatum 31.7.2017 14.00
Pressmeddelande

Namnmodet har varierat flera gånger under årtiondenas lopp. Men nu känns det som om historien upprepar sig. Vilka namn var inne 1917 och idag?

Befolkningsregistercentralen informerar årligen om vilka de populäraste barnnamnen var året innan. År 2016 var Sofia det populäraste första förnamnet hos flickor, Onni för pojkar. En blick hundra år tillbaka i tiden visar att etta bland flicknamnen 1917 var Aino och att Eino var etta bland pojknamnen. Aino låg inte långt borta från toppen i år heller, eftersom det var det nästpopuläraste flicknamnet. Eino däremot låg på plats sju bland de populäraste pojknamnen.

När vi jämför skillnaden med de populäraste namnen för hundra år sedan är skillnaden inte stor, tvärtom. Det verkar alltså som om namnen blir på modet i vågor med jämna mellanrum, så att olika generationer ändå verkar ha olika förnamn. Denna synpunkt bekräftas av Eero Kiviniemis verk Suomalaisten etunimet.

Evergreens

De hundra år gamla favoriterna Aino och Eino är vanliga bland förnamnen. I sitt verk granskar Kiviniemi de populäraste namnen under 1900-talet, de mest använda ges ofta som andra namn. Sådana här namn har uppnått väldiga antal, till exempel Maria (givet fler än 200 000 gånger) eller Juhani (givet fler än 300 00 gånger). På 1900-talet överskred endast fyra kvinnonamn gränsen för fler än 100 000 givna namn, bland dem fanns Aino. 19 mansnamn överskred samma gräns, bland dem fanns Eino. Dessa två namn råkar även vara vanliga som första förnamn.

Exempel på mycket vanliga och på senaste tid ofta valda namn är enligt Kiviniemi just Aino och Onni samt Helmi. De var mycket populära för ett hundratal år sedan och är djupt rotade i vår kultur. Å andra sidan når den andra vågen av namn ofta inte en lika stor popularitetstopp som den första vågen. Därför kan dessa namn nu tolkas vara ett bra val om man önskar ett namn som trots sin popularitet inte ger så många namnen i samma generation.

De tidigare popularitetstopparna för de mest givna namnen 2016 var åren 1900–1909 och 1990-1995 för Sofias del och 1905–1924 för Onnis del. Cykeln verkar alltså vara cirka hundra år, Sofia hann dock träda fram redan 80 år efter att den föregående popularitetsvågen började.

Halvvägs inblick

När vi tittar på de namn som var mest populära då Finland fyllde 50 år ser landskapet mycket annorlunda ut. Bland kvinnorna var ettan länge Sari, och 1967 klev Mika upp på första plats förbi Jari. Saris popularitet är mycket ovanlig bland finländska förnamn, särskilt för kvinnornas del. Det mest populära förnamnet ges vanligtvis åt cirka 4–5 procent av flickorna, men under sina toppår gavs 7 procent av flickorna namnet Sari. Efter detta har topparna planat ut och även de mest populära namnen ges endast åt 2–3 % av flickorna.

För pojkarnas del är situationen bland de populäraste namnen jämnare, och populariteten hos vissa namn har ofta tidsmässigt varat längre än för flickorna. Mika som nådde popularitet 1967 gavs åt nästan 7 procent av pojkarna. Efter detta syns en utjämning bland toppnamnen även hos pojkarna och procentnivån är samma som hos flickorna.

Varifrån kommer namnen?

Vi har anammat namnen på flera olika sätt, men låt oss i den här texten granska bakgrunden till de mest populära namnen. Onni som var populärt ifjol är en översättning som grundar sig till exempel på Felix som betyder lyckosam eller framgångsrik på latin. Sofia har sina rötter i grekiskans ord sopheia som betyder vishet.

Sari är en variation av det bibliska namnet Sara, Mika är en förkortning av Mikael som också det har sina rötter i Bibeln.

Aino-namnets ursprung är klart för många, Aino är bekant från Kalevala och ett namn med rötterna i den finländska mytologin. Eino är en förfinskad version av det tyska namnet Enewald, som betyder ”den som härskar med svärd”.

Blev du intresserad av att se populariteten hos ditt namn under årens lopp?

Befolkningsregistercentralen upprätthåller en avgiftsfri Namntjänst där du kan begära uppgifter om antalet för- och efternamn i Finland som har lagrats i befolkningsdatasystemet. Du kan även undersöka statistik om de vanligaste namnen under olika tidsperioder, ända fram till 1800-talet.

Namntjänsten finns på adressen http://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu.  

Källor:
Suomalaisten etunimet, Eero Kiviniemi 2006
https://www.behindthename.com/name/felix
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eino
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sofia_(nimi)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sari_(nimi) 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mika

http://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu

 

Denna artikel är publicerad som en del av Befolkningsregistercentralens Finland 100 -serien. Från juli till december publicerar vi en text i samband med temat varje månad.