Hoppa till innehåll

Aino och Leo var de populäraste förnamnen år 2017

22.3.2018 6.00
Pressmeddelande

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Aino och Leo, som toppade namnligan. 319 flickebarn fick som första förnamn Aino, medan 414 pojkar fick heta Leo.

Sofia följdes ifjol av namnen Eevi, Emma, Sofia och Aada som första förnamn bland flickorna. Bland pojknamnen följdes Leo av Elias, Eino, Väinö och Onni.

Av alla förnamn som gavs åt flickorna var de fem populäraste Maria, Sofia, Aurora, Emilia och Olivia. Bland pojkarna var de fem populäraste namnen Juhani, Olavi, Johannes, Mikael och Ilmari.

Den svenskspråkiga befolkningen valde Ellen och William

På svenskt håll var det populäraste första flicknamnet Ellen. De populäraste första pojknamnen var William. 29 flickor gavs namnet Ellen, medan 39 pojkar fick heta William.

Ellen följdes av Saga, Emma, Linnéa och Wilma som första förnamn bland flickebarnen, medan William följdes av Emil, Liam, Edvin och Elliot.

Av alla förnamn som gavs åt svenskspråkiga flickor var de fem populäraste Maria, Elisabeth, Sofia, Linnea och Alice. De fem populäraste pojknamnen var Alexander, Erik, Johannes, Emil och William.

Information om fjolårets populäraste namn baserar sig på uppgifter om de 52 020 barn som hade fått namn fram till 15.3.2018. Av dessa var 25 485 flickor och 26 535 pojkar. Antalet finskspråkiga barn var 43 189 och antalet svenskspråkiga 3 295. Allt som allt föddes 52 428 barn.

Namnuppgifterna lagras i befolkningsdatasystemet, som förutom personuppgifter, innehåller information om fastigheter, byggnader och bostäder. Befolkningsdatasystemet upprätthålls av magistraterna och Befolkningsregistercentralen.

De 50 populäraste förnamnen under det senaste året finns på webbadressen http://vrk.fi/sv/namn.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, Direktör Timo Salovaara, fornamn.efternamn(at)vrk.fi, tfn 0295 535 303