Vanhempien, ennen vuotta 2020 julkaistujen tilastosivujen otsikoissa esiintyy ongelmia skandinaavisten kirjainten näyttämisessä. Ongelma pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Kansanedustajien paikkojen jako vaalipiirien kesken

Kansanedustajien paikkojen jako vaalipiirien kesken, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiriä lukuun ottamatta, toimitetaan niiden Suomen kansalaisten lukumäärän perusteella, joilla väestötietojärjestelmän tietojen mukaan on ollut kotikunta Suomessa asianomaisessa vaalipiirissä lokakuun viimeisenä päivänä (kuudennen vaalipäivää edeltävän kalenterikuukauden viimeisenä päivänä). Jako tehdään jakamalla kunkin vaalipiirin asukkaiden lukumäärä vaalipiirien yhteenlasketulla Suomen kansalaisten lukumäärällä ja kertomalla saatu luku 199:llä.

Kuhunkin vaalipiiriin tulee laskutoimituksen osoittamaa kokonaislukua vastaava paikkamäärä. Jos kaikki paikat eivät tule näin jaetuiksi, jaetaan loput paikat vaalipiirien kesken laskutoimituksen osoittamien lukujen desimaaliosien suuruuden mukaisessa järjestyksessä.

Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan aina yksi kansanedustaja.

Lokakuun lopun tilanne näkyy Marraskuu 2022 -tilastossa. 

 

 

Suomen väkiluku 5 635 258