Uskontokunnasta eroaminen ja liittyminen

Kirkosta (evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkkokunta) tai muusta uskontokunnasta eron voi ilmoittaa kirjallisesti sille uskonnolliselle yhdyskunnalle, josta on eroamassa tai Digi- ja väestötietovirastoon. Henkilö katsotaan eronneeksi siitä päivästä lukien, kun kyseinen uskonnollinen yhdyskunta tai Digi- ja väestötietovirasto on saanut eroamisilmoituksen. Digi- ja väestötietovirasto lähettää yhdyskunnasta eronneelle vahvistuksen eroamisesta.

Jokainen voi halutessaan liittyä sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet jäsenekseen. Uskonnolliset yhdyskunnat päättävät itse, voivatko niiden jäsenet kuulua myös muihin yhdyskuntiin.

Toimi näin

  • Jos haluat liittyä uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, tee siitä ilmoitus suoraan uskonnolliseen yhdyskuntaan. Voit käyttää ilmoittamisessa alla olevaa lomaketta. 

Ilmoitus uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä 

  • Jos haluat erota uskonnollisesta yhdyskunnasta, ilmoita siitä  Digi- ja väestötietovirastolle Tarkasta tietosi -verkkopalvelussa tai lomakkeella.

Tarkasta tietosi -verkkopalvelu

Ilmoitus uskonnollisesta yhdyskunnasta eromisesta

  • 12 vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa voidaan muuttaa vain lapsen suostumuksella.  

12-17 vuotiaan henkilön suostumuslomake

  • 15 vuotta täyttänyt lapsi voi huoltajien kirjallisella suostumuksella itse erota uskonnollisesta yhdyskunnasta.

Huoltajien suostumuslomake 15-17-vuotiaan lapsen liittymiseen tai eroamiseen 

 

Huomioitavaa

  • Omien tietojen tarkistus -asiointipalvelu on kytketty henkilötunnukseen. Huoltaja ei voi tehdä lapsen nimissä sähköistä tunnistautumista vaativaa ilmoitusta omilla tunnuksillaan. Alaikäisiä koskevat ilmoitukset on tehtävä tulostettavalla eroamisilmoituksella, jossa on huoltajan/huoltajien allekirjoitukset.
  • 12-vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa voidaan muuttaa vain lapsen suostumuksella ja 15 vuotta täyttänyt lapsi voi huoltajien kirjallisella suostumuksella itse erota uskonnollisesta yhdyskunnasta.
  • Lapsen uskonnollinen asema ei automaattisesti määräydy huoltajien uskonnollisen aseman mukaan, vaan lapsen eroaminen uskonnollisesta yhdyskunnasta perustuu aina erilliseen huoltajien tahdonilmaisuun.

Hinta

Maksuton

Käsittelyaika

Sähköisen tunnistautumisen kautta tehty eroaminen tallentuu suoraan väestötietojärjestelmään.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin 

Uskonnonvapauslaki

Yhteystietomme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa asiaasi sähköpostiosoitteeksi [email protected] 

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin

Puhelinnumero 0295 536 220

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet