Lapsen saaminen ja adoptio

Henkilötunnuksen saaminen Suomessa syntyneelle tai Suomessa adoptoidulle lapselle ei vaadi vanhemmilta toimenpiteitä. Sairaala ilmoittaa tiedon syntyneestä lapsesta suoraan väestötietojärjestelmään ja syntymätietojen rekisteröimisen yhteydessä lapselle merkitään väestötietojärjestelmään henkilötunnus.  

Lue lisää henkilötunnuksesta

Adoptio

Suomalaisen lapsen adoption vahvistamista haetaan kirjallisella hakemuksella tuomioistuimelta. Adoptiota haluavan on ennen hakemuksen jättämistä pyydettävä kotikuntansa sosiaalitoimelta adoptioneuvontaa. Tuomioistuin vahvistaa myös tietyin edellytyksin täysi-ikäisen henkilön adoption. Tuomioistuin tallentaa tiedot adoptiosta väestötietojärjestelmään. 

Lapsen tietojen ilmoittaminen

Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomake lähetetään tietojen rekisteröinnin jälkeen lapsen äidille. Lomakkeesta selviää myös lapsen henkilötunnus.  Lapsen nimet ja äidinkieli tulee ilmoittaa kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä joko Digi- ja väestötietovirastolle tai seurakunnalle, jos lapsi otetaan evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon jäseneksi. 

Lue lisää lapsen tietojen ilmoittamisesta

Ulkomailla syntynyt lapsi

Ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen saa henkilötunnuksen, kun Digi- ja väestötietovirasto on vanhempien pyynnöstä rekisteröinyt lapsen väestötietojärjestelmään. 

Lue lisää ulkomailla syntyneen lapsen rekisteröinnistä

Vanhemmuuden vahvistaminen

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla voidaan selvittää lapsen isä. Isyyden selvittää kunnan lastenvalvoja. Isyyden selvittää kunnan lastenvalvoja ja sen vahvistaa Digi- ja väestötietovirasto. Jos lapsi on syntynyt avioliiton aikana, lapsen isä on automaattisesti aviopuoliso. Jos ette ole keskenänne avioliitossa, isyytesi pitää selvittää ja vahvistaa.

Lapsen synnyttäneen äidin lisäksi myös hedelmöityshoitoon suostumuksen antanut nainen voidaan vahvistaa äidiksi.

Lue lisää vanhemmuuden vahvistamisesta