Ilmoitus ulkomailla solmitusta avioliitosta

Jos olette solmineet avioliiton ulkomailla, ilmoittakaa tieto Digi- ja väestötietovirastoon. Siten tieto avioliitosta voidaan rekisteröidä Suomen väestötietojärjestelmään ja henkilötiedot pysyvät ajan tasalla. Avioliiton solmimisen yhteydessä muuttunut sukunimi voidaan  rekisteröidä samalla.

Jos olet Suomen kansalainen, sinulla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet henkilötiedot Suomen väestötietojärjestelmään.

Avioliiton rekisteröimiseksi teidän tulee toimittaa alkuperäinen ulkomaisen viranomaisen antama vihkitodistus Digi- ja väestötietovirastoon. Kun tieto avioliitosta on tallennettu väestötietojärjestelmään, teille lähetetään ote väestötietojärjestelmästä, josta käy ilmi mm. aviopuolisoiden nimet ja avioliiton solmimispäivä.

Jos Digi- ja väestötietovirasto ei merkitse väestötietojärjestelmään ilmoittamaanne tietoa, saatte siitä päätöksen.

Voitte hakea Digi- ja väestötietovirastolta oikaisua tähän rekisterimerkintää koskevaan päätökseen 30 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista. Päätöksen liitteenä saatte ohjeen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Muuttuneen sukunimen rekisteröinti

Avioliiton solmimisen yhteydessä muuttunut sukunimi voidaan myös rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastossa. Sukunimen muutoksen tulisi ilmetä joko vihkitodistuksesta tai henkilöllisyystodistuksesta. Mikäli uusi sukunimi ei kuitenkaan ilmene vihkitodistuksesta tai henkilöllisyystodistuksesta, voi Digi- ja väestötietovirasto tietyin edellytyksin rekisteröidä sukunimenmuutoksen myös oman ilmoituksenne perusteella. Tämä on mahdollista, mikäli asuinpaikka on Suomessa.

Ruotsissa asuvat Suomen kansalaiset

Ruotsista tieto avioliitosta välitetään virkateitse Suomen väestötietojärjestelmään rekisteröitäväksi. Jos henkilö on sekä Suomen että Ruotsin kansalainen, Ruotsi pitää heitä ainoastaan omina kansalaisinaan eikä ilmoita tietoja eteenpäin. Kaksoiskansalaisten täytyy siis itse huolehtia ilmoituksen tekemisestä.

Jos olette solmineet avioliiton ulkomailla, tieto avioliitosta voidaan rekisteröidä Suomen väestötietojärjestelmään. Näin henkilötiedot pysyvät ajan tasalla ja asiointi Suomen viranomaisten kanssa on helpompaa. Jos olet Suomen kansalainen, sinulla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet henkilötiedot Suomen

väestötietojärjestelmään.

Avioliiton rekisteröimiseksi teidän tulee toimittaa alkuperäinen ulkomaisen viranomaisen antama vihkitodistus Digi- ja väestötietovirastoon. Kun tieto avioliitosta on tallennettu väestötietojärjestelmään, teille lähetetään tiedoksi ote väestötietojärjestelmästä, josta käy ilmi mm. aviopuolisoiden nimet ja avioliiton solmimispäivä.

Jos Digi- ja väestötietovirasto ei merkitse väestötietojärjestelmään ilmoittamaanne tietoa, saatte siitä päätöksen. Voitte hakea Digi- ja väestötietovirastolta oikaisua tähän rekisterimerkintää koskevaan päätökseen 30 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista. Päätöksen liitteenä saatte ohjeen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Muuttuneen sukunimen rekisteröinti

Avioliiton solmimisen yhteydessä muuttunut sukunimi voidaan myös rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastossa. Sukunimen muutoksen tulisi ilmetä joko vihkitodistuksesta tai henkilöllisyystodistuksesta. Mikäli uusi sukunimi ei kuitenkaan ilmene vihkitodistuksesta tai henkilöllisyystodistuksesta, voi Digi- ja väestötietovirasto tietyin edellytyksin rekisteröidä sukunimenmuutoksen myös oman ilmoituksenne perusteella. Tämä on mahdollista, mikäli asuinpaikka on Suomessa.

Ruotsissa asuvat Suomen kansalaiset

Ruotsista tieto avioliitosta välitetään virkateitse Suomen väestötietojärjestelmään rekisteröitäväksi. Jos henkilö on sekä Suomen että Ruotsin kansalainen, Ruotsi pitää heitä ainoastaan omina kansalaisinaan eikä ilmoita tietoja eteenpäin. Kaksoiskansalaisten täytyy siis itse huolehtia ilmoituksen tekemisestä.

Do as follows

Deliver the documents related to your marriage and copies of your passports to the Digital and Population Data Services Agency. If one or both of you are Finnish citizens, you can also deliver the documents to the nearest Finnish diplomatic mission.

Notify a marriage concluded abroad 

You may need to have the documents legalised or translated. 

See separate instructions for legalisation

Hinta

Maksuton

Usein kysyttyä

Yhteystietomme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen Digi- ja väestötietoviraston turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–15

Palvelunumero 0295 536 320

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

Katso myös

Suomen kansalaiset voivat toimittaa asiakirjat osoitteeseen: Digi- ja väestötietovirasto, PL 26, FI- 68601 Pietarsaari tai asioida Suomen edustustoissa. 

Suomen edustustot

 

Suomen väkiluku 5 545 056