Hyppää sisältöön

Valtuudet-palvelu: Sähköinen puolesta-asiointi nyt mahdollista tilanteissa, joissa tarvitaan molempien huoltajien suostumus

Julkaisuajankohta 9.3.2021 16.40
Tiedote

Valtuudet-palvelussa on otettu käyttöön toiminnallisuus, jolla molemmat huoltajat voivat vahvistaa yhdessä valtuuden lapsensa puolesta asiointiin. Tämä mahdollistaa joustavamman asioinnin lapsen puolesta tilanteissa, joissa edellytetään molemman huoltajan suostumusta.

Tällaisia asiointitilanteita voisivat olla esimerkiksi passin haku tai pankki- ja vakuutusasiointi. Molempien huoltajien suostumuksen olemassaolo voidaan tarkistaa valtuustarkistuksena joko automaattisesti sähköisessä asiointipalvelussa tai jopa käyntiasioinnin yhteydessä.

Uusi toiminnallisuus voi olla hyödyllinen myös eronneille vanhemmille, joiden huollonjakosopimus on määritelty vapaamuotoisena tekstinä, eikä ole koneluettavassa muodossa. He voisivat valtuuttaa esimerkiksi toisensa asioimaan lapsen puolesta sellaisissa asioissa, jotka huollonjakosopimus muuten estäisi. Katso myös tiedote koneymmärrettävistä huollonjakosopimuksista

Lapsen puolesta annettavan valtuuden voi laittaa vireille kumpi tahansa vanhemmista Suomi.fi-valtuuksissa. Asiointivaltuuden voi antaa vain yhdelle tai molemmille vanhemmille tai vaikka jollekin kolmannelle henkilölle. Kun molemmat vanhemmat ovat hyväksyneet valtuuden, valtuus tulee voimaan. 

Uudessa toiminnallisuudessa on huomioitu monenlaiset erityistilanteet. Esimerkiksi jos lapsi kuuluu turvakiellon piiriin, on valtuuttaminen estetty. Toiminnallisuutta suunnitellessa on tarkasteltu myös edunvalvontatilanteita, yksinhuoltajuutta sekä tilanteita, joissa vanhemmilla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Erityistilanteista löytyy tarkemmat ohjeet Suomi.fin ohjeesta

Mitä asiointipalveluiden tulee ottaa huomioon?

Ominaisuuden käyttöönottaminen ei vaadi erityisiä toimenpiteitä, jos palvelussa on jo mahdollistettu Suomi.fi-valtuuteen perustuva asiointi. Tällöin asiointi lapsen puolesta Suomi.fi-valtuuteen perustuen onnistuu jo nyt. Jos Suomi.fi-valtuuteen pohjautuva asiointi on kuitenkin tarkoitettu vain aikuisen puolesta asiointiin, on asiointipalvelun tehtävä tämä ikään perustuva rajoite omaan palveluunsa.

Lisätietoja asiointipalveluille Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotosta löytyy Suomi.fi-palveluhallinnasta.


Suomi.fi-valtuudet pähkinänkuoressa

  • Valtuudet-palvelussa voi antaa digitaalisesti toiselle henkilölle yritykselle tai yhteisölle oikeuden puolesta-asiointiin. Se tarjoaa käyttäjille sujuvaa ja tietoturvallista itsepalvelua ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Valtuudet-palvelu on turvallinen ja ajantasainen. Se tarkistaa oikeuden puolesta-asiointiin valtuusrekisteristä, kaupparekisteristä, yhdistysrekisteristä tai väestötietojärjestelmästä.
  •  Palvelu on maksutta käyttöönotettavissa sekä julkisissa että yksityisissä asiointipalveluissa. Asiointipalvelu maksaa ainoastaan palvelun integroinnista aiheutuneet kustannukset.
  • Palvelun käyttö tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä asiointi- ja palveluprosessien digitalisoimisen kautta.
  • Vuonna 2016 lanseeratussa palvelussa on luotu jo yli 20 miljoonaa valtuutta.
  •  Kuukausittain Valtuudet-palvelussa tehdään yli 5 miljoonaa valtuustarkistusta ja määrä kasvaa.
  • Valtuudet on integroitu jo 135 asiointipalveluun, joita hyödyntää 235 yksityisen ja julkisen sektorin palveluntarjoajaa. Näiden lisäksi palvelu on käytössä muun muassa kaikissa Suomen apteekeissa.
Tiedote - Organisaatioasiakkaat