Hyppää sisältöön

Tjänsten Fullmakter: Nu är det möjligt att sköta ärenden elektroniskt för någon annans räkning i situationer där båda vårdnadshavarnas samtycke krävs

Utgivningsdatum 9.3.2021 16.40 | Publicerad på svenska 15.3.2021 kl. 10.28
Pressmeddelande

I tjänsten Fullmakter har man infört en funktionalitet med hjälp av vilken båda vårdnadshavarna tillsammans kan bekräfta fullmakten för att uträtta ärenden för barnets räkning. Detta gör det möjligt att mer flexibelt uträtta ärenden för barnets räkning i situationer som kräver båda vårdnadshavarnas samtycke.

Sådana situationer kan vara till exempel bank- eller försäkringsärenden eller ansökan om pass. Att båda vårdnadshavarna har gett sitt samtycke kan kontrolleras som en fullmaktskontroll antingen automatiskt i e-tjänsten eller i samband med besöket.

Den nya funktionaliteten gagnar även frånskilda föräldrar som har avtal om delad vårdnad. Nu kan även de ge varandra fullmakt att uträtta ärenden för barnets räkning i sådana ärenden där avtalet om delad vårdnad annars skulle utgöra ett hinder.

Den nya funktionaliteten kan också vara till nytta för frånskilda föräldrar vars avtal om delad vårdnad har definierats som fritext och inte är maskinläsbart. De kan ge till exempel varandra fullmakt att uträtta ärenden för barnets räkning i sådana ärenden där avtalet om delad vårdnad annars skulle utgöra ett hinder. Länk: Information om den nya maskinläsbara klassificeringen av uppgiftsfördelningen.

Fullmakten för att uträtta ärenden för barnets räkning kan inledas av någondera föräldern i Suomi.fi-fullmakter. En ärendefullmakt kan ges till enbart den ena eller till båda föräldrarna eller till någon tredje person. Fullmakten träder i kraft när den har godkänts av båda föräldrarna. 

I den nya funktionaliteten har man beaktat många olika specialsituationer. Ett hinder för fullmakten är till exempel om barnet omfattas av en spärrmarkering. Vid planeringen av funktionaliteten har man också granskat intressebevakningssituationer, ensam vårdnad och situationer där föräldrarna saknar finsk personbeteckning. Närmare anvisningar om specialsituationer finns i slutanvändarens anvisningar

Om ibruktagandet

Ibruktagandet av egenskapen kräver inga särskilda åtgärder om tjänsten redan har gjort det möjligt att uträtta ärenden med Suomi.fi-fullmakt. Då går det redan nu att uträtta ärenden för barnets räkning med stöd av Suomi.fi-fullmakt. Om en e-tjänst som grundar sig på Suomi.fi-fullmakt ändå endast är avsedd för uträttande av ärenden för en vuxen, ska e-tjänsten göra denna åldersbetingade begränsning i sin tjänst. E-tjänsten får vid behov mer information av vårt ibruktagningsteam: [email protected]


Suomi.fi-fullmakter i ett nötskal

  • I tjänsten Fullmakter kan man digitalt ge en annan person, ett företag eller ett samfund rätt att uträtta ärenden på någon annans vägnar. Den erbjuder användarna en smidig och informationssäker självbetjäning oberoende av tid och plats.
  • Tjänsten Fullmakter är säker och aktuell. Den kontrollerar rätten att uträtta ärenden på någon annans vägnar i fullmaktsregistret, handelsregistret, föreningsregistret eller befolkningsdatasystemet.
  • Tjänsten kan avgiftsfritt tas i bruk i både offentliga och privata e-tjänster. E-tjänsten betalar endast kostnaderna för integrationen av tjänsten.
  • Användningen av tjänsten medför betydande kostnadsbesparingar genom digitaliseringen av ärende- och serviceprocesserna.
  • I tjänsten som lanserades 2016 har redan över 20 miljoner fullmakter skapats.
  • Varje månad görs över 5 miljoner fullmaktsjusteringar i tjänsten Fullmakter och antalet ökar.
  • Fullmakterna har redan integrerats i 135 e-tjänster som utnyttjas av 235 tjänsteleverantörer inom den privata och offentliga sektorn. Utöver dessa används tjänsten bland annat på alla apotek i Finland.
Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle