Hyppää sisältöön

Skogs-, jordbruks- och fastighetssammanslutningar ger fullmakter på egen hand i tjänsten Suomi.fi-fullmakter – se instruktionerna för fullmakter

Utgivningsdatum 8.2.2022 15.00 | Publicerad på svenska 17.2.2022 kl. 13.46
Pressmeddelande

Största delen av skogs-, jordbruks- och fastighetssammanslutningarna kan ge fullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter En förutsättning är att delägarna är finländska personer som har tillgång till ett finländskt verktyg för stark autentisering, t.ex. personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Alternativet fullmaktsansökan: När ska fullmakterna registreras med fullmaktsansökan?

Det går inte att ge fullmakt på egen hand i Suomi.fi-fullmakter om delägaren till exempel är ett annat FO-nummer eller ett dödsbo eller om sammanslutningens delägare har en intressebevakare, är utlänning eller minderårig. 

Sådana sammanslutningar registrerar fullmakter med fullmaktsansökan på adressen suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan. Instruktioner för hur man gör en fullmaktsansökan steg för steg finns på adressen: suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan  


Alternativet fullmakt på egen hand: Så här ger du fullmakt på egen hand i Suomi.fi-fullmakter

Om alla delägare i sammanslutningen är finländska personer som har tillgång till ett finländskt verktyg för stark autentisering är det enklast att ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter. 

Alla delägare i en sammanslutning ska ge fullmakten, även fullmaktstagaren om han eller hon är delägare i sammanslutningen. Observera att alla delägare i sammanslutningen ger fullmakt för sammanslutningens räkning och inte till exempel personligen som sig själv.

En av delägarna i sammanslutningen inleder givandet av fullmakt

I praktiken börjar en delägare i sammanslutningen ge den önskade fullmakten (till sig själv och/eller andra) och de övriga delägarna bekräftar givandet av den inledda fullmakten.

Den första delägaren börjar ge fullmakten så här:

 1. Identifiera dig med personliga nätbankskoder, certifikatkort eller mobilcertifikat på adressen suomi.fi/fullmakter Länk till annan webbplats Öppnas i ny flik 
 2. Välj: Företagets fullmakter
 3. Välj det företag (den sammanslutning) du vill ge fullmakt för.
 4. Välj: Ge fullmakter
 5. Välj fullmaktstyp 
  Välj "ärendefullmakt" om du vill att den som ska ges fullmakt ska kunna agera på samkommunens vägnar i e-tjänsterna. Du kan också välja "fullmaktsrätt", dvs. rätt att ensam ge ärendefullmakter för sammanslutningens räkning i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Observera att den som har fullmaktsrätt efter att ha fått fullmaktsrätt ska ge sig själv en ärendefullmakt om han eller hon har för avsikt att uträtta ärenden i e-tjänsterna.
 6. Välj parter
  Lägg till fullmaktstagaren (dig själv och/eller någon annan). Ärendefullmakt kan också ges t.ex. till en bokföringsbyrå. 
 7. Välj fullmaktsärenden 
  Fullmaktsärendet fastställer t.ex. vad man kan göra med ärendefullmakten. Till exempel ger Skatteförvaltningen på sin webbplats anvisningar om vilka fullmakter som ska finnas för att deras tjänster ska fungera. Den vanligaste är "Hantering av skatteärenden", med vilken man kan sköta sammanslutningens alla skatteärenden i MinSkatt, dock inte delägarnas egna skatteärenden. Med fullmaktsärendet "Skattedeklarering" kan man sköta sammanslutningens ärenden i tjänsten Lomake.fi och Ilmoitin.fi, men inte i MinSkatt.
 8. Fullmaktens giltighetstid och bekräftelse
  Definiera slutligen ännu giltighetstiden och bekräfta fullmakten för egen del. 
 9. Meddela de övriga delägarna om bekräftelsen av fullmakten
  De övriga bekräftarna får inte automatiskt information om en fullmakt som väntar på bekräftelse. Den som först gett fullmakten ska informera dem om saken.  

Tjänsten meddelar vilka som ska bekräfta fullmakten i sin Suomi.fi-tjänst. Obekräftade fullmakter i tjänsten visas till vänster i sidbalken under Bekräftas av andra.

De övriga delägarna ska bekräfta givandet av fullmakten

Efter detta är det viktigt att de övriga delägarna i sammanslutningen bekräftar givandet av den inledda fullmakten. De övriga bekräftarna får inte automatiskt information om en fullmakt som väntar på bekräftelse. Den som först gett fullmakten ska informera dem om saken.

Bekräftelsen lyckas i Suomi.fi-fullmakter:

 1. Identifiera dig med personligt bank- eller mobilcertifikat i Suomi.fi-tjänsten på adressen suomi.fi/fullmakter Länk till annan webbplats
 2. Välj: Företagets fullmakter
 3. Välj: företag (sammanslutning) du vill ge fullmakt för.
 4. Välj: Välj Bekräftas av dig / Begäranden om fullmakt
 5. Öppna och godkänn genom att bekräfta.

En delägare som har bekräftat fullmakten för egen del ser i vilket skede fullmakten ges genom att klicka på "Bekräftas av andra" under rubriken Fullmakter som ska bekräftas tillsammans 
När du klickar på fullmaktsärendets namn (t.ex. Hantering av skatteärenden), ser du vilka som redan har bekräftat fullmakten och vems bekräftelse du ännu väntar på.

När alla delägare i sammanslutningen har gett fullmakten för egen del är den genast i kraft och syns under sammanslutningens Givna fullmakter. 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle