Hyppää sisältöön

Suomi.fi-fullmakter
I CGI:s OMNI360-patientdatasystem kan man uträtta ärenden för ett barns eller en annan vuxens räkning på ett säkert sätt

Utgivningsdatum 18.10.2021 9.30 | Publicerad på svenska 19.10.2021 kl. 16.51

Aktualitet. Tillförlitlighet. Säkerhet. Och sist men inte minst underlättas vårdpersonalens administrativa arbete. Dessa är de centrala fördelarna med tjänsten Fullmakter för klienterna i CGI:s OMNI360-patientdatasystem.

När det gäller hälsouppgifter är informationssäkerhet den främsta prioriteten. "Den viktigaste funktionen ur hälso- och sjukvårdsorganisationernas synvinkel är att kunna erbjuda föräldrarna ett tryggt sätt att uträtta ärenden för en minderårig. Tjänsten Fullmakter innehåller alltid aktuell information om omhändertagande, spärrmarkering eller vårdnadsfördelning mellan föräldrarna. På så vis kan hälso- och sjukvårdspersonalen vara säker på att personen har rätt att se barnets hälsouppgifter ", berättar projektchef Marika Viuhko. På CGI ansvarar hon för ibruktaganden av E-tjänster inom hälso- och sjukvården. 

"Om en vuxen som inte har rättigheter att se barnets uppgifter skulle få tillgång till adressuppgifterna för ett omhändertaget barn, kan barnets säkerhet i värsta fall äventyras", tillägger Viuhko.  

Utöver vårdnadsuppgifterna som fås från befolkningsdatasystemet kan e-tjänsten fastställa en åldersgräns för den minderåriga, för vars räkning man kan uträtta ärenden med en fullmakt. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen sparar arbetstid och kunden kan uträtta ärenden lätt och smidigt

Tjänsten Fullmakter granskar barnets vårdnadsuppgifter i befolkningsdatasystemet.  Detta gör att det går lätt och smidigt att uträtta ärenden. Föräldrarna kan göra tidbokningar för barnet direkt via E-tjänstportalen eller skicka frågor till rådgivningen och granska barnets laboratorieresultat via den. "Man behöver inte göra en separat resa till hälsostationen för att ingå ett avtal om att uträtta ärenden för barnets räkning".

Att hantera fullmakter blir också enkelt för hälso- och sjukvårdspersonalen. De behöver inte sköta om pappersavtal, granska fullmakter och arkivera avtal. Hälso- och sjukvårdspersonalen får tid till det allra viktigaste – klientarbete. 

OMNI360-patientsystemet gör det även möjligt att uträtta ärenden för en annan vuxens och äldre persons räkning 

I tjänsten Suomi.fi-fullmakter kan även en vuxen ge sina kreditpersoner fullmakter att sköta alla sina hälsoärenden. I tjänsten kan personen själv hantera sina fullmakter och till exempel ge en fullmakt för en viss tid eller också återkalla den. Ändringarna i fullmakterna uppdateras omedelbart i OMNI360-systemet och i andra hälso- och sjukvårdssystem som använder sig av Fullmakter.

OMNI360-patientdatasystemet gör det möjligt att uträtta ärenden också för personer som inte har elektroniska identifieringsverktyg eller digitala färdigheter i och med att det också går att befullmäktiga med en pappersfullmakt. "CGI:s OMNI360-patientdatasystem gör det möjligt för en allt större grupp människor att sköta ärenden inom hälso- och sjukvården elektroniskt".

Användarvänlighet och bra dataskydd får beröm 

Man loggar in på E-tjänstportalen med stark Suomi.fi-identifikation. Suomi.fi-fullmakter integrerades i CGI:s system sommaren 2019 och de första kunderna tog tjänsten i bruk i början av 2020. Enligt Viuhko har allt gått bra och man har fått positiv respons från kunderna. Tjänsten har i synnerhet fått beröm för sin användarvänlighet och sitt dataskydd. 

"Det finns enbart positiva saker att säga om tjänsten Fullmakter. Tjänsten har gett betydande mervärde för utvecklingen av e-tjänster och underlättat CGI:s produktutveckling i fråga om befullmäktigande. Vi lyssnar uppmärksamt på kundernas önskemål och eventuella nya användningsområden." 

Asiakastarinat